Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Adroddiad Lowri Roberts, BBC Cymru
"Celwydd noeth..."
 real 28k

Aled Huw, Newyddion
"Mae Irac wedi ymateb yn herfeiddiol..."
 real 56k

Dydd Gwener, 13 Medi, 2002, 14:37 GMT
Irac: 'Araith Bush yn llawn celwydd'
George Bush
Bu George W Bush yn annerch y Cenhedloedd Unedig
Mae'r awdurdodau yn Irac wedi honni fod araith Arlywydd Bush i'r Cenhedloedd Unedig yn llawn celwyddau.

Dywedodd dirprwy brif weinidog y wlad, Tariq Aziz, fod y cyfan wedi ei seilio ar anwiredd.

Yn y cyfamser, mae Mr Bush wedi rhybuddio fod ymateb milwrol yn anochel os nad yw Baghdad yn caniatau arolygwyr arfau'r Cenhedlodd Unedig i mewn i'r wlad yn fuan.

Dwysau mae ymdrechion America i berswadio'r Cenhedloedd Unedig i lunio gorchymyn newydd ar Irac.

Arlywydd Irac Saddam Hussein
Mae Irac yn gwadu eu bod yn datblygu arfau dinistriol

Ddiwrnod yn unig ar l araith ddigyfaddawd yr Arlywydd George W Bush o flaen Pwyllgor Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig mae America'n pwyso ar y gymuned ryngwladol i gytuno ar orchmynion newydd yn erbyn Irac.

Tasg Ysgrifennydd Gwladol America, Colin Powell, ddydd Gwener yw perswadio Ffrainc, China a Rwsia i beidio gwrthwynebu'r cynnig.

Mae Mr Powell yn ceisio darbwyllo aelodau parhaol y Cenhedloedd Unedig o'r angen i weithredu yn erbyn cyfundrefn Saddam Hussein os ydy Baghdad yn gwrthod caniatu arolygwyr arfau.

Kofi Annan
Kofi Annan: 'Irac heb ddilyn addewidion y CU'
Mae llawer, wrth reswm, yn poeni am yr hyn allai ddigwydd, yn enwedig pobol o dras Iracaidd sy'n byw ym Mhrydain.

Er enghraifft, mae dyn sy'n byw yng Ngwynedd theulu'n dal i fyw yn Irac.

Mae'r holl sn am ryfel yn ei bryderu a dyw e ddim eisiau cael ei enwi.

Eisoes mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn ym Mhrydain yn paratoi i symud arfau a cherbydau o'i storfeydd i'w prif ganolfan yn Hampshire.

Gwr yn Irac yn gwylio araith Mr Bush
Cafodd pobol Irac wylio araith Mr Bush
Dywedodd swyddogion milwrol taw ymarferiad oedd hwn.

Er hynny, maen nhw wedi cydnabod fod symud yr adnoddau'n fanteisiol pe bai gorchymyn i ymosod ar Irac.

Wrth i'r ymdrechion diplomyddol barhau i geisio ennill cefnogaeth i'r rhyfel yn erbyn terfysgaeth, roedd neges oddi wrth un o gefnogwyr amlycaf Osama bin Laden.

Ar sianel deledu Arabaidd al-Jazeera dywedodd arweinydd y Taleban, Mullah Mohammad Omar, nad oedd y frwydr ar ben.

"Bydd ein lluoedd yn ymladd i'r eitha er mwyn sicrhau y bydd America'n gadael Afghanistan," meddai.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.