Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Garry Owen ac Alun Thomas BBC Cymru
"Mi fydd y llong yn cael aros yma"
 real 56k

Dydd Gwener, 23 Awst, 2002, 07:12 GMT
Achub llong Casnewydd
gweddillion llong15fed ganrif
Mae pileri concrid wedi cael eu gwthio i weddillion y llong
Mae trigolion Casnewydd wedi croesawu'r cyhoeddiad y bydd llong hynafol gafodd ei darganfod yn y ddinas yn cael ei hachub.

Cyhoeddodd Cyngor Dinas Casnewydd a'r Cynulliad Cenedlaethol y bydden nhw'n talu am gynllun i symud y llong, a'i harddangos fel rhan o Ganolfan Gelfyddydol newydd yn y ddinas.

gweddillion llong15fed ganrif
Mae archeolegwyr yn ceisio diogelu'r llong
Mae bobol y ddinas wedi bod yn ymgyrchu am wythnosau i ddiogelu'r llong.

Fe ddaeth y cyhoeddodd ddydd Gwener gan y Gweinidog cyllid yn y Cynulliad, Edwina Hart, ac Arweinydd Cyngor Casnewydd, Syr Harry Jones.

Fe fyddan nhw'n talu tua 3.5m i achub y llong.

Ar l i waith cadwraeth gael ei gwblhau ar y llong fe fydd yn dychwelyd i'r Ganolfan Gelfyddydol ac yn cael ei gosod ar is-lawr newydd yno, lle bydd cyfle i'r cyhoedd ei gweld.

Cafodd y llong ei chanfod wrthi waith cloddio ei wneud ar y safle er mwyn gosod sylfenni'r ganolfan neywd.

Roedd archeolegwyr i fod i atal y gwaith ar y llong o'r 15fed ganrif yr wythnos nesaf ond mae'n debyg y byddan nhw'n cael caniatd i barhau 'r gwaith.

Fflyd o gychod

Nos Fercher hwyliodd fflyd o gychod ar yr Afon Wysg i dynnu sylw at yr ymgyrch i'w hachub.

Bu bobol lleol yn galw ar gyngor y ddinas a'r Cynulliad i dalu am symud y llong er mwyn ei gadw at y dyfodol.

Ac mae archeolegwyr wedi'u cyffroi ar l i nifer o greiriau gael eu darganfod ar y llong - gan gynnwys darnau arian a darn o bres oedd yn rhan o gasgen, mae'n debyg, yn cynnwys rhan o weddi Ladin.

Yn l yr arbenigwyr mae'r llong yma'n bwysig iawn.

Un o'r darganfyddion o'r llong Canol Oesoedd
Un o'r darganfyddion o'r llong Canol Oesoedd

Gan bod y llong yn dyddio'n l i'r 15fed ganrif mae felly yn hn na'r Mary Rose.

Roedd pobol yn poeni y bydd rhan bwysig o hanes Casnewydd a Chymru yn diflannu am byth.

Yn l cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Mary Rose, mi fyddai malurio'r llong yn drychineb ac mae wedi galw am arolwg llawn o'r safle.

Eisoes, mae'r Cyngor a'r Cynulliad wedi talu 500,000 am yr oedi i'r adeiladwyr.

Mae'r grwp ymgyrchud yn credu y dylai'r llong gael ei chodi, ei hadfer a'i throi'n atyniad ymwelwyr.

"Mae'n unigryw. Does dim byd tebyg ym Mhrydain," meddai Charles Barker.

"Mae'n llawn o wybodaeth a does ganddon ni ond ychydig wythnos i'w gasglu.

"Mae'n bosib ei bod yn bwysicach na'r Mary Rose mewn rhai agweddau."

Dyddiwyd y coed yn y llong i rhwng 1420 a 1469.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.