Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Iola Wyn BBC Radio Cymru
"Dydyn ni ddim wedi bod yn hyfforddi meddygon..."
 real 28k

Adroddiad Alun Rhys BBC Cymru
"Pwysau gwaith enfawr sy'n cael y bai"
 real 28k

Gareth Glyn a Susie Phillips BBC Cymru
"Mae nifer o ddoctoriaid yn dod i oed ymddeol"
 real 28k

Dydd Mawrth, 20 Awst, 2002, 10:19 GMT
Prinder meddygon teulu
doctor a gwaith papur
Mae doctoriaid yn cwyno am bwysau gwaith
Mae yna brinder meddygon teulu yng Nghymru.

Yn l arolwg gan y Gymdeithas Feddygol mae'r sefyllfa'n ddrwg ar draws Cymru gan fod yna lai o geisiadau am swyddi.

"Dydy'r Cynulliad ddim wedi gwneud digon dros y blynyddoedd i annog doctoriaid fynd i bractis preifat," meddai Dr Andrew Dearden o'r Gymdeithas.

Mae llawer o swyddi'n parhau'n wag ac yng nghanolbarth Cymru, bu i un practis ddisgwyl tair blynedd cyn llenwi swydd.

Cyflog isel a gwaith llawn pwysau yw'r rhesymau tebyg pam fod doctoriaid yn gwrthod ystyried y swyddi hyn.

Gwrthod cleifion

Mae nifer o syrjeris yng nghymoedd de-ddwyrain Cymru wedi gorfod gwrthod cymryd cleifion ychwanegol oherwydd prinder doctoriaid.

Un wnaeth gais am swydd mewn un practis, ac wedi gwahoddiad i ail gyfweliad wnaeth o ddim troi i fyny.

"Mi fu i ni hysbysebu dwy swydd yn y cylchgronau meddygol - gan gynnwys Iwerddon," meddai doctor o Fangor.

"Dim ond un wnaeth gais ac mae'n gweithio yma'n rhan amser.

"Roedden ni wedi mynd i Ogledd Iwerddon i siarad doctoriaid oedd newydd gymhwyso.

"Mi wnaethon ni gynnig iddyn nhw gael teithio i ogledd Cymru am ddim ac aros am ddim am ddwy noson, ond gwrthod wnaethon nhw."

Rhybuddio

"Mae'r Gymdeithas wedi rhybuddio'r Swyddfa Gymreig a rwan y Cynulliad ers blynyddoedd am y broblem yma, ond heb fawr o lwyddiant," meddai Dr Andrew Dearden o'r Gymdeithas Feddygol.

"Mae'r arian wedi mynd tuag at gyrraedd targedau a osodwyd gan wleidyddion, yn bennaf mewn ysbytai, yn hytrach na rhoi arian tuag at gynlluniau tymor hir."

Yn ddiweddarach, cafwyd cynlluniau i ddenu doctoriaid newydd ac i annog doctoriaid hn i aros ymlaen yn hirach.

"Mae'r cytundeb newydd efo doctoriaid yn help," ychwanegodd Dr Dearden," ond mae'n rhaid cael rhagor o arian."

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.