Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Llun, 17 Mawrth, 2003, 17:06 GMT
Adfywio doc y dre
Doc Fictoria
Yn lle llongau cludo coed, cychod pleser sydd i'w gweld y ddyddiau hyn yn Noc Fictoria
Ar un adeg, bu Doc Fictoria, Caernarfon, yn le prysur gyda llongau o bob rhan o Brydain a'r byd yn galw yno.

Ymysg y prif fewnforion oedd coed ac olew.

O'r cei mewn rhan arall o'r dref - ger y castell - y ci llechi eu hallforio.

Doc Fictoria
Doc Fictoria cyn i'r cychod pleser gyrraedd
Ond daeth diwedd ar y prysurdeb; collodd Caernarfon ei lle fel prif ganolfan fasnachol y gogledd-orllewin i Fangor ac erbyn hyn daw'r nwyddau i gyd i'r dref ar hyd y ffyrdd.

Mae'r iard goed yn dal yno, codwyd Archifdy Gwynedd ar safle hen warws ger y Doc a diflannodd y tanceri olew o'r Fenai ar ddechrau'r 1970au.

Y dyddiau hyn, cychod pleser sy'n llenwi'r Doc a chan fod safle'r hen ddepo olew wedi'i glirio bu trafodaethau am flynyddoedd yngln beth i'w roi yn ei le.

O'r diwedd, cytunwyd ar ganolfan gelfyddydau a chanolfan siopa yno er mwyn denu'r ymwelwyr a chreu gwaith i'r trigolion.

Mae BBC Cymru'r Byd wedi bod yn dilyn y datblygiadau yma'n yr hen dref.  • CAERNARFON YN Y NEWYDDION


  • YR HANES


  • Cysylltiadau Rhyngrwyd:


    Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.