Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle: 
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Gwener, 9 Awst, 2002, 14:02 GMT
Bacteria'n clirio safle llygredig
bacteria
Roedd y bacteria'n bwyta'r llygredd
Roedd rhan o'r tir ger Doc Fictoria yng Nghaernarfon wedi'i lygru gyda olew diesel ysgafn.

Cyn y gellid datblygu'r safle, roedd rhaid cael gwared o'r llygredd.

Yn 1997, bu i Gyngor Gwynedd ac Awdurdod Datblygu Cymru drefnu i'r tir gael ei drin drwy ddefnyddio proses gymharol newydd oedd yn golygu trin y tir gyda math arbennig o facteria - rhai sy'n byw ar wastraff o'r fath.

Wedi clirio'r cwbwl o'r gwastraff, roedd y bacteria'n diflannu.

Roedd y cynllun yn golygu arbed cario'r gwastraff o'r safle'n y modd arferol.

Cymerodd y broses tua 18 mis i'w chwblhau.

Yn gyntaf, mi brofwyd y safle gan wneud tyllau dwylath o ddyfnder.

Gwahanu'r pridd gl‚n

Yna, mi gloddiwyd y rhannau llygredig gan wahanu'r pridd gl‚n oddi wrth y pridd llygredig.

Cymysgwyd tail ieir a gwrtaith madarch gyda'r pridd llygredig i ysgafnhau'r pridd a chaniatŠu iddo awyru'n haws, cyn ei osod mewn rhesi tua tair llathen o led ac dwylath o uchder.

Ychwanegwyd maethyddion ac awyrydd at y pridd ar gyfnodau rheolaidd - rhwng pythefnos a mis - gan brofi'r pridd ar gyfer llygredd.

Unwaith yr oedd y pridd wedi'i lanhau gan y bacteria, cafodd ei daenu ar hyd wyneb y safle.

"Rwy'n falch fod y tir y gellir ei ddatblygu er budd tref Caernarfon yn y dyfodol yn cael ei glirio mewn ffordd mor gost-effeithiol a didrafferth ‚ hyn," meddai Dafydd Iwan, Cadeirydd Pwyllgor Cynllunio a Datblygu Economaidd y cyngor ar y pryd.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.