Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Adroddiad Eleri Morgan BBC Cymru
"Roedd yna sawl seremoni..."
 real 56k

Dydd Llun, 5 Awst, 2002, 16:35 GMT
Offeiriad yn cipio'r Goron
Aled Jones Williams
Aled Jones Williams enillodd y Goron am gerdd "yn gyforiog o symbolau"
Aled Jones Williams, Porthmadog, clerigwr yn yr Eglwys yng Nghymru, enillodd y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Tyddewi eleni.

Rhoddwyd y Goron eleni am bryddest neu ddilyniant o gerddi heb fod dros 200 llinell.

Gwnaed hi o haearn a cherrig glas Preseli gan David Peterson o San Cler a chyflwynwyd hi gan Sefydliad Cenedlaethol Cymry America.

Cafwyd 36 o gyfansoddiadau a'r beirniaid oedd Menna Elfyn, Einir Jones ac Eirwyn George.

Myfyrdodau gwr yn ofni fod ganddo ganser oedd testun pryddest fuddugol Aled Jones Williams o Borthmadog.

Cyforiog o symbolau

Dywedodd y beirniad Eirwyn George yn traddodi ar ran Menna Elfyn ac Einir Jones, ei bod yn gyforiog o symbolau ac iddynt ddod i'w penderfyniad er mwyn rhoi ysgytwad i'r cylchoedd llenyddol Cymraeg.

Y gamp eleni oedd cyfansoddi pryddest neu ddilyniant o gerddi ar y testun, Awelon.

Ymson dyn mewn ystafell aros mewn ysbyty yn disgwyl am sgan a fydd yn datgelu a yw'n dioddef o ganser neu beidio ydoedd testun gwaith buddugol Aled Jones Williams.

Dywedodd iddo ei chyfansoddi yn ystod Gorffennaf 2001ac fe'i disgrifwyd fel cyfres o ddigwyddiadau.

"Rhyw hel meddyliau mewn ffordd arbennig am blentyndod, cariadon a phrofiadau rhywiol - perthynas mam y dyn - ac yn gefndir i'r cwbl mae'r mr, yr afon, yr awelon - natur ddihd a mympwyol, bydysawd hollol ddiystyr," meddai datganiad a gyhoeddwyd wedi'r seremoni bnawn Llun.

Brodor o Lanwnda ger Caernarfon yw Aled Jones Williams ac yn unig blentyn i RE a Megan Williams. Cafodd ei addysg gynnar yn y Bontnewydd ac yna yn ysgol Dyffryn Nantlle.

Coleg Diwinyddol

Graddiodd yn y Brifysgol ym Mangor yn 1977 a mynd wedyn i Goleg Diwinyddol Mihangel, Llandaf, a Phrifysgol Caerdydd.

Ordeinwyd ef i'r Eglwys yng Nghymru yn 1979 gan wasanaethu yng Nghonwy, Llanrug a Machynlleth.

Wedi cyfnod yn dioddef o alcoholiaeth gadawodd yr eglwys gan fynd yn aelod o gymuned L'Arche yn Lerpwl lle rhannodd fywyd a rhai oedd ag anabledd meddwl.

Yn ystod ei gyfnod yno y priododd Susan.

Mae ganddyn nhw dri o blant, Marc, Bethan a Gwydion.

Cyn ennill y Goron eleni yr oedd yn enillydd cenedlaethol gan iddo fod yn fuddugol ar gystadleuaeth y ddrama hir yn Eisteddfod Bro Nedd gyda, Dyn Llnau Bogs, a'r ddrama fer ym Mro Dinefwr gyda, Cnawd.

Mae'n ddramodydd ac yn llenor blaengar a gwahanol fel y dangosodd ei nofel, Rhaid i Ti Fyned y Daith Honno Dy Hun.

Mae amryw o'i ddramau wedi eu llwyfannu.

Rhagor ar Enillydd y Goron

  • Cysylltiadau Rhyngrwyd:


    Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.