Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Llun, 5 Awst, 2002, 11:24 GMT
Ailfeddwl am ddysglau lloeren
dysgl lloeren
Mae hawl rwan gan y trigolion i gael dysglau
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi'i feirniadu'n hallt gan drigolion lleol am newid ei feddwl ynglın â dysglau lloeren.

Roedd yr awdurdod wedi gwahardd y dysglau'n wreiddiol am eu bod nhw'n amharu ar brydferthwch yr ardal.

Ond maen nhw bellach wedi codi'r gwaharddiad.

Torri'r gyfraith

Roedd Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi rhybuddio trigolion Llanfaes eu bod nhw'n torri'r gyfraith drwy godi dysglau oedd i'w gweld o'r ffordd fawr.

Ond ar ôl i'r trigolion fygwth dwyn achos cyfreithiol yn ei erbyn mi newidiodd ei feddwl gan anfon llythyrau at 28 o deuluoedd yn dweud nad oedden nhw wedi'r cyfan yn gwneud dim o'i le.

Mae'r trigolion yn gandryll ac yn honni fod y digwyddiad yn enghraifft arall o gamweinyddu ar ran Awdurdod y Parc.

Mae'r trigolion rwan yn trefnu pleidlais yn yr Hydref fydd yn galw ar Gyngor Sir Powys i fod yn gyfrifol am benderfyniadau o'r fath yn y dyfodol.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.