Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Mercher, 24 Gorffenaf, 2002, 08:43 GMT
Asteroid 'i daro'r Ddaear'
llun Nasa
Mi allai asteroid ladd popeth ar y Ddaear
Asteroid gafodd ei darganfod ond rhai wythnosau'n l ydy'r bygythiad mwyaf i'r Ddaear, meddai aelod seneddol Cymreig.

Bu i astronomegwyr yn New Mexico, America, ddarganfod yr asteroid 2002 NT7 ar 5 Gorffennaf.

Bu AS y Democratiaid Rhyddfrydol dros Drefaldwyn, Lembit Opik, yn ymgyrchu ers peth amser ar i'r Llywodraeth gymryd o ddifri y bygythiad y byddai asteroidau'n taro'r Ddaear ac mae o'n bryderus am yr NT7.

Yn l amcangyfrifon cyntaf y gwyddonwyr, gall yr asteroid daro'r Ddaear ar 1 Chwefror 2019.

Ond y gobaith ydy, wedi astudio rhagor ar yr asteroid, y bydd yn aros yn ddigon pell o'n planed.

Mr Opik oedd un a sefydlodd Spaceguard UK sydd 'i bencadlys yn Y Drenewydd, Powys, gyda'r bwriad o gadw golwg ar asteroidau a sut i ddelio nhw.

Taro'r ddaear rhywbryd

"Mi rydw i wedi dweud ers blynyddoedd y bydd asteroid yn taro'r Ddaear rhyw ddiwrnod gan gael gwared 'r hil ddynol.

"Mae yna obaith da na fydd y gwrthrych yma'n ein taro ond mi fydd rhywbeth tebyg yn ein taro'n hwyr neu'n hwyrach."

Mae'r asteroid yn ddau gilomedr ar draws ac yn teithio ar 28km yr eiliad.

Pe bai'n taro'r Ddaear gallai achosi tonnau enfawr, tannau anferth, gweithgaredd folcanig ac yn difetha pob dim electroneg ar y Ddaear.

Ond ychwanegodd Mr Opik na fyddai hyn yn ddiwedd y byd - pe bai ni'n cynllunio ar gyfer digwyddiad o'r fath.

"Dydy 17 mlynedd ddim yn amser hir i geisio symud yr asteroid oddi ar ei llwybr os ydy hi'n wirioneddol ddod tuag atom ni," meddai.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.