Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle: 
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Llun, 8 Gorffenaf, 2002, 08:34 GMT
Coleg newydd i dref Caernarfon
Castell Caernarfon
Mi fydd y ganolfan newydd yn cynnig cyrsiau i drigolion tref Caernarfon
Bydd tref Caernarfon yn ganolfan rhagoriaeth ar gyfer Dysgu Am Oes pan fydd Coleg Menai yn agor canolfan newydd yn y dref.

Bydd y ganolfan yn cael ei agor yn swyddogol ddydd Llun ar Y Maes gan Dafydd Wigley AC.

Bu canolfan y coleg yn y dref yn Stryd y Plas ers 1995 a gwelwyd cynnydd sylweddol yn y nifer o fyfyrwyr yn cofrestru ar gyrsiau.

Coleg Menai
Derbyniodd Coleg Menai arian o Ewrop tuag at y ganolfan
Y llynedd yn unig, cofrestrodd cymaint ag 800 o fyfyrwyr ar amrywiaeth eang o gyrsiau ac oherwydd prinder lle nid oedd yn bosib datblygu ymhellach yno.

Profodd llwyddiant canolfan y coleg yn Stryd Plas bod yna alw yn y dref am addysg a hyfforddiant.

Er mwyn delio efo hyn, sicrhaodd Coleg Menai arian Amcan 1, y Gronfa Ddatblygu Ewropeaidd, i ddatblygu Canolfan Dysgu am Oes pwrpasol ar hen safle swyddfeydd Papurau'r Herald ar Y Maes aeth ar dān yn yr 1980au.

Tua £800,000 yw gwerth y cynllun yn ei gyfanrwydd ac roedd ymysg y cyntaf yng Nghymru i'w gael ei gymeradwyo am arian Amcan Un.

Bydd y ganolfan newydd yn cynnwys naw ystafell ddysgu a chyfanswm o 60 o gyfrifiaduron.

Nid yn unig y bydd yn cynnig y dewis presenol o gyrsiau, yn cynnwys sgiliau sylfaenol, cyfrifiaduron, celf a dylunio a Mynediad i Addysg Uwch, ond hefyd yn cynnig amrywiaeth diddorol o gyrsiau arloesol yn cynnwys gofal cwsmer, creu tīm a thechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu.

Bydd y rhain yn gefnogaeth i fusnesau bach a chanolig yn lleol.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.