Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle: 
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Gwener, 5 Gorffenaf, 2002, 10:30 GMT
Fferm bysgod i greu 50 o swyddi
lleden y mr
Mi fydd y fferm yn cynhyrchu 1,000 tunnell o ledod y mr bob blwyddyn
Mi fydd un o ffermydd pysgod mwyaf Ewrop yn cael ei sefydlu ar Ynys Mn gan greu dros 50 o swyddi newydd.

Mae Selonda UK wedi cael 3.6m o arian Amcan Un i greu deorfa a fferm bysgod lleden y mr (halibut) ar yr ynys.

Mi fydd y cynllun i gyd yn costio 19.2m.

Cafwyd arian hefyd gan y Cynulliad a Chyngor Ynys Mn ac mi fydd yn gwneud yr ynys yn un o lefydd pwysicaf Ewrop am gynhyrchu pysgod.

Eisoes mae yna fferm fagu pysgod ger Penmon sy'n magu lledod garw (turbot) a bu i Weinidog Datblygu Economaidd y Cynulliad, Andrew Davies, ymweld honno fis Mawrth.

Creu argraff

"Mi greodd yr ymweliad argraff fawr arna i. Yn arbennig y cyfraniad mawr y gall y diwydiant wneud i greu diwydiant pysgod Cymreig," meddai.

Mi fydd 30 o swyddi'n cael eu creu ar y dechrau a 25 arall yn y dyfodol.

Mae hwn yn ddiwydiant sy'n garedig i'r amgylchedd gan y bydd unrhyw ddefnydd organig yn cael ei ailgylchu.

Mi fydd y cwmni'n creu gwlyptir pedair erw er mwyn puro carthion o'r fferm ac yn creu safle i fywyd gwyllt yr un pryd.

Y bwriad ydy cynhyrchu bob blwyddyn 1,000 tunnell o ledod y mr - pysgodyn sy'n boblogaidd iawn ar blatiau bwyd Ewrop ond na sy'n cael ei ffermio'n fasnachol hyd yma.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.