Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle: 
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Ellis Roberts, Radio Cymru
"Mae tipyn go lew o longyfarch wedi bod..."
 real 28k

Adroddiad Ellis Roberts, Gohebydd Busnes BBC Cymru
"Mae'n golygu
 real 56k

Dydd Mercher, 3 Gorffenaf, 2002, 09:46 GMT
Teithiau rhad o Faes Awyr Caerdydd
Caerdydd
Bydd teithwyr o Gymru ar eu hennill
Cyhoeddodd cwmni awyrennau y bydden nhw'n trefnu teithiau rhad o Faes Awyr Rhyngwladol Caerdydd.

Dywedodd bmibaby taw Caerdydd fyddai eu hail ganolfan yng ngwledydd Prydain.

Bydd 100 o swyddi'n cael eu creu a disgwylir i hyd at 1m o deithwyr ddefnyddio'r gwasanaethau newydd o ddiwedd y flwyddyn ymlaen.

Caerdydd
Ar hyn o bryd mae 1.5m o deithwyr yn defnyddio'r maes awyr

Ar hyn o bryd mae bmibaby'n hedfan dramor i naw o lefydd, gan gynnwys Barcelona, Dulyn, Faro, Ibiza, Nice a Prague.

Cyhoeddir rhagor o fanylion am y gwasanaethau yn ystod yr wythnosau nesaf.

Cychwynnodd gwasanaethau bmibaby ym Mawrth 2002 ym Maes Awyr East Midlands.

Nod y cwmni yw defnyddio dwy awyren Boeing 737 yng Nghaerdydd y gaeaf hwn.

"Mae potential Maes Awyr Rhyngwladol Caaerdydd yn fawr, nid yn unig yng Nghymru ond yn Lloegr," meddai Tony Davis, Rheolwr-Gyfarwyddwr bmibaby.


Bydd twf sydyn yn nifer y teithwyr a bydd y maes awyr yn dygymod

Tony Davis, Rheolwr-Gyfarwyddwr bmibaby

"Bydd twf sydyn yn nifer y teithwyr a bydd y maes awyr yn dygymod," meddai.

"Mae hwn yn hwb i'r maes awyr," meddai Geinidog Datblygu Economaidd y Cynulliad Andrew Davies.

"Rhaid eu llongyfarch oherwydd eu hymroddiad a'u llwyddiant.

"Mae'r gwasanaethau newydd yn dangos y gall Cymru gystadlu mewn marchnad anodd."

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.