Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle: 
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Mercher, 26 Mehefin, 2002, 10:56 GMT
Yr Orsedd i urddo Archesgob Cymru
Archesgob Cymru Dr Rowan Williams
Archesgob Cymru Dr Rowan Williams - ei urddo i Orsedd y Beirdd
Do fe gafodd nifer o Gymry eu hanrhydeddu'n barod eleni ond anghofiwch anrhydeddau blwyddyn newydd a phen-blwydd y Frenhines.

O ran y Cymry, y prif anrhydeddau ydy urddo pobol i Orsedd y Beirdd.

Ddydd Mercher cafodd y rhestr ei chyhoeddi pwy fydd yn cael eu hanrhydeddu i'r Orsedd yn Eisteddfod Sir Benfro yn Nhyddewi ym mis Awst.

Mae 36 o enwau i gyd, yn eu plith Archesgob Cymru a phrif farnwr Cymru.

Garry Owen
Bydd Garry Owen cael ei urddo i'r wisg wen
Fe fydd Archesgob Cymru, y Parchedicaf Ddoctor Rowan Williams yn cael ei urddo i'r Wisg Wen.

Yr wythnos ddiwethaf cyhoeddodd papur newydd mai Dr Williams ydy'r ffefryn i gael ei enwi fel olynydd Dr George Carey fel Archesgob Caergaint, a fydd yn ymddeol diwedd mis Hydref.

Fe fydd Dr Williams yn cael ei urddo am ei gyfraniad i Gymru.

Wrth dderbyn yr anrhydedd, dywedodd: "Mae hyn yn anrhydedd annisgwyl iawn a byddaf yn ei dderbyn ar ran yr Eglwys gan obeithio fod gan yr Eglwys le allweddol yn niwylliant Cymru."

Un arall fydd yn cael ei urddo i'r Wisg Wen ydy Prif Farnwr Cylchdaith Cymru, Syr Roderick Evans.

Fe fydd y newyddiadurwr a'r darlledwr Garry Owen hefyd yn cael ei urddo i'r Wisg Wen.

Caiff dau ddysgwr eu hanrhydeddu, John Christopher Evans o Abertawe ac Anthony Gorton o Gasnewydd, am eu gwaith ar ran yr iaith a'r diwylliant yn eu hardaloedd lleol.

Dyma restr llawn y rhai fydd yn cael eu hurddo eleni.

Y Wisg Wen:

Lyn Lewis Dafis, Aberystwyth; Syr David Roderick Evans, Abertawe; Neville Hughes, Bethesda; Christine James, Abertawe; Dr Branwen Jarvis, Bangor; Glyn Lewis Jones, Aberystwyth; Manon Easter Lewis; Hywel Glyn Lewis, Gorslas; Donald Moore, Aberystwyth; Alwyn Owens, Porthaethwy; Garry Owen, Pontarddulais; Gruffydd Aled Williams, Aberystwyth; Archesgob Cymru Dr Rowan Williams; Thomas John Wiliams, Llanrwst.

Urdd Ofydd (Gwisg Werdd)

Dafydd Norman Jones, Llanwnda; John Christopher Evans, Abertawe; Anthony William David Gorton, Casnewydd; Ann Jones, Bow Street Aberystwyth; Carys Jones, Mynytho; Ifan Glyn Jones, Llandudno; Bobi Owen, Dinbych; Gruffydd Roberts, Aberhonddu; Eirwen Charles, Llundain; Wmffra Jones, Waunfawr; Arthur Wyn Parry, Groeslon; Nathan Hughes, Texas; y diweddar Tegid Jones, Llanharan; Alun James, Cilgeran; Ena Thomas, Caerfyrddin; Clive James, Yr Hendy; Reggie Smart, Llandudoch; Grace Roberts, Nefyn; John Gomer Williams, Wdig ac Emrys ac Olwen Jones o Lanllyfni.

Fe fydd y canlynol yn cael eu dyrchafu i'r wisg wen am eu cyfraniad hir i Orsedd y Beirdd:

Twynog Davies (Twynog), Llanbedr Pont Steffan; Gerald Davies (Gerallt O Lansaint), Pontypwl; Ron Davies (Ron Aeron), Aberaeron; Eryl Huws Jones (Eryl Caffo o Fn), Bodffordd; Trefor Owen (Trefor Cynllaith), Y Drenewydd; Anne Winston Pash (Annwen Geler), Castell Newydd Emlyn; Sin Teifi (Sin Teifi), Caernarfon; Alice Eileen Williams (Alice Brynrefail), Caernarfon ac; Emyr Wyn Williams (Emyr o Fn), Porthaethwy.