Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle: 
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Sul, 30 Mehefin, 2002, 11:40 GMT
CYFLAFAN CLYDACH
Mandy Power a'i merched, Katie ac Emily a'i mam Doris Dawson
Ar 27 Mehefin, 1999, cafwyd hyd i gyrff Mandy Power, ei mam Doris Dawson a'i dwy ferch fach Katie ac Emily yn farw mewn t yn Kelvin Road, Clydach.

Roedd y t wedi'i roi ar dn.

Beirniadwyd yr heddlu am fethu datrys y llofruddiaethau ac roedd hi'n 18 mis cyn i'r heddlu arestio neb.

Wedyn cafodd y Rhingyll Steve Lewis a'i gyn-wraig Alison Lewis eu rhyddhau heb eu cyhuddo.

Bron i dair blynedd wedi'r llofruddiaethau, cafodd gweithiwr sgrap 39 oed, David Morris o Graig Cefn Parc, ei gyhuddo.

Ar 10 Ebrill, 2002, y dechreuodd yr achos yn Llys y Goron Abertawe.

Daeth yr achos i ben 11 wythnos yn ddiweddarach.

Dyma sut yr adroddodd BBC Cymru'r Byd am brif ddigwyddiadau cyn, yn ystod ac wedi achos un o lofruddiaethau mwya erchyll de Cymru:

Wedi'r dyfarniad

 • Clydach: Pedwar i wneud cais am iawndal

 • Clydach: Deiseb o blaid Morris

 • Gweddau i gofio pedair Clydach

 • Clydach: Cariad Morris yn dychwelyd i Loegr"

 • Clydach: Cariad Morris yn ceisio lladd ei hun

 • Clydach: Cwestiynau yngln 'r heddlu

 • Clydach: Morris yn euog

  Straeon cefndir

 • Morris: Llofrudd efo "llygaid llawn casineb"

 • Craith barhaol ar gymuned

 • Clydach: Y cariadon

 • Cyflafan Clydach

 • Clydach: Bargyfreithwyr yn traddodi areithiau cloi

  Amddiffyniad

 • Clydach: Tyst yn cerdded allan

 • Clydach: Croesholi David Morris

 • Clydach: Yr amddiffyniad yn dechrau

  Erlyniad

 • Clydach: Morris yn 'wyllt' wrth siarad am Power

 • Clydach: Power ofn y dyn sydd wedi'i gyhuddo

 • Clydach: Tad yn rhoi tystiolaeth

 • Clydach: Ffrind plant yn rhoi tystiolaeth

 • Tystion cynta i ymddangos yn achos Clydach

  Clydach
  Cafodd y t ei roi ar dn pan oedd y cyrff y tu mewn

 • Clydach: Cariad 'wedi cael ysgytwad'

 • Chwaer Mandy Power yn rhoi tystiolaeth

 • Clydach: Erlyniad yn cyflwyno'i achos

  Yr Achos

 • Clydach: Achos o'r newydd

 • Clydach: Ail ddechrau'r achos

 • Clydach: Rheithiwr yn sl yn ystod fideo

 • Clydach: Dyn yn gwadu llofruddiaeth

  Cyn achos Llys y Goron

 • Clydach: Cadw dyn yn y ddalfa

 • Clydach: Dyn yn y llys

 • Clydach: Cyhuddo dyn o'r llofruddiaethau

 • Clydach: Heddlu'n cael mwy o amser i holi dyn

 • Clydach: Heddlu'n archwilio t yn Abertawe

  Cefndir

 • Clydach: Rhyddhau un ar fechnaeth

 • Clydach: Rhagor o amser i holi dau

 • Clydach: Dau'n parhau i gael eu holi

 • Llofruddiaethau Clydach: Arestio dau

  Crimewatch
  Cafodd y llofruddiaethau sylw mawr ar raglen Crimewatch

 • Clydach: Ail blisman heb ei gyhuddo

 • Llofruddiaethau Clydach: Dim swydd yn l i'r sarjant

 • Llofruddiaethau Clydach: Galwadau am ymchwiliad

 • Llofruddiaethau Clydach: Dim cyhuddiadau

 • Clydach: Angen i'r heddlu 'godi pontydd'

 • Clydach: Amser ychwanegol i'r heddlu

 • Gwybodaeth newydd am lofruddiaethau Clydach

 • Heddlu'n gwrthod beirniadaeth

 • Cysylltiadau Rhyngrwyd:


  Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.