Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle: 
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Adroddiad Mererid Jenkins BBC Cymru
"Mae'n braf gweld hen wynebau"
 real 56k

Dydd Sadwrn, 8 Mehefin, 2002, 16:13 GMT
Cofio'r rhai fu farw ar y Syr Galahad
Sir Galahad
Syr Galahad: Lladdwyd 47 o filwyr
Daeth dros 200 o gyn-filwyr ynghyd i wasanaeth arbennig yn Wrecsam.

Roedden nhw yno i gofio am 50 o filwyr gafodd eu lladd wedi i awyrennau rhyfel yr Ariannin fomio llongau Prydain yn ystod rhyfel y Falklands.

Ymhlith y milwyr fu farw roedd yna aelodau o'r Gwarchodlu Cymreig.

Roedd y gwasanaeth yn syml ac emosiynol ac yn gyfle unigryw i gyfarfod unwaith yn rhagor hen ffrindiau.

Yn Eglwys y Plwyf Wrecsam roedd y gwasanaeth ac i'r cyn filwyr oroesodd y ffrwydrad mae'r gwasanaeth blynyddol yn gyfle prin i rannu atgofion.

Ac wedi'r gwasanaeth, wrth droed cofgolofn newydd yn y dre i filwyr y Falklands, roedd cyfle arall i dalu teyrnged i'r rhai fu'n brwydro ac a gollodd ei bywydau union 20 mlynedd yn l.

Simon Weston
Simon Weston: Un o'r goroeswyr

Cyn-Gorporal Mark Pemberton, gafodd ei losgi'n ddifrifol adeg y bomio, sy wedi trefnu'r gwasanaeth.

Lladdwyd 22 yn ei blatwn oedd yn cynnwys 30 o filwyr.

Mae'r atgofion yn dal yn fyw, meddai.

"Yr unig gysur oedd na ddioddefodd y rhai fu farw," meddai.

"Roedd yn gyflym iawn.

"Mae dyn yn teimlo'n falch ac yn euog am iddo oroesi."

Bu farw 655 o Archentwyr a 255 o filwyr Prydain yn y rhyfel.

"Bydd rhai'n dod i wasanaeth am y tro cynta ac yn cael cyfle i rhannu eu teimladau.

"Mae rhai wedi dweud nad y'n nhw'n fodlon siarad am eu profiadau.

"Ond pan fyddwn yn cyfarfod, byddwn yn nabod ein gilydd."

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.