Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle: 
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Mercher, 5 Mehefin, 2002, 09:25 GMT
Adeilad newydd Yr Wyddfa gam yn nes
Copa'r Wyddfa
Dyma'r adeilad presennol ar gopa'r Wyddfa
Mae adeilad newydd copa'r Wyddfa gam yn nes ddydd Mawrth wrth i Awdurdod Parc Eryri roi sÍl bendith ar y cynllun.

Mi fydd yn costio £5m ac yn cael ei godi ar safle'r adeilad presennol sy bellach wedi cyrraedd diwedd ei oes.

Mae Awdurdod Parc Eryri wedi treulio misoedd yn esbonio'r cynllun i'r cyhoedd ac yn dangos lluniau o'r hyn maen nhw am ei weld ar ben yr Wyddfa.


Fe fydd yn brosiect y gallwn ni gyrraedd o fewn cyllideb lai ac yn rhywbeth sy'n haeddiannol i fod ar Gopa'r Wyddfa

Iwan Huws, Prif Weithredwr Parc Cenedlaethol Eryri
Roedd 150 o bobol wedi anfon llythyr i leisio barn.

O'r rheini dim ond 26 oedd yn gwrthwynebu'r cynllun.

A dim ond un sefydliad allan o wyth benderfynodd nad y cynllun dan sylw ddylai gael sÍl bendith yr awdurdod.

Newyddion da felly i brif weithredwr y Parc, Iwan Huws.

"Rydan ni'n sŰn am gynllun sydd ar hyn o bryd yn llai na £5m.

"Rai blynyddoedd yn Űl roedden ni'n sŰn am gynllun £10m ond chawson ni ddim llwyddiant i ddenu'r arian.

"Hwn yn brosiect y gallwn ni gyrraedd o fewn cyllideb lai ac yn rhywbeth sy'n haeddiannol i fod ar Gopa'r Wyddfa."

Caniat‚d Cynllunio

Mi fydd yn rhaid gofyn i'r Cynulliad Cenedlaethol am ganiat‚d cynllunio rwan.

Ond mae Ken Jones, sydd wedi ei eni a'i fagu yn Llanberis, yn dweud ei bod hi'n hen bryd bwrw mlaen ar gynllun.

"Dwi di gweld y cynllun a'r cynllun yma ydy'r gorau sydd wedi dod ymlaen mewn 30 mlynedd.

"Fe wnaiff o ddaioni i'r pentre ac fe wnaiff altro delwedd y copa sy'n hynod o flÍr ar hyn o bryd."

Mae'r cynllun yn cael ei groesawu gan y rhai sy mewn busnes yn y pentre hefyd.

Mae'r adeilad presennol ar ben Yr Wyddfa wedi ei alw yn "slum ucha Prydain."

Dyna farn y Tywysog Charles beth bynnag.

Ond mae Awdurdod Parc Eryri yn dweud y bydd yr adeilad newydd yn ddeniadol ac yn gweddu ‚'r tirwedd.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.