Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle: 
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Adroddiad Steve Thomas BBC Cymru
"Maen hwb i foral y dre"
 real 56k

Dydd Mawrth, 28 Mai, 2002, 13:17 GMT
Canolfan Caernarfon yn ddiogel
tocyn loteri
Mae grantiau'r loteri rwan yn cael eu cyfri fel arian cyhoeddus
Mae Andrew Davies, Gweinidog Datblygu Economaidd y Cynulliad wedi cadarnhau y bydd Bwrdd Croeso Cymru yn cael rhoi grant i adeiladu Canolfan Gelfyddydau yng Nghaernarfon.

"Dwi'n falch iawn o gymeradwyo'r grant hwn ar gyfer y ganolfan gelfyddydau. Dwi'n sicr y bydd yn chwarae rôl allweddol yn hybu ac adfywio'r ardal" meddai.

Andrew Davies, Gweinidog Datblygu Economaidd y Cynulliad
Mae Andrew Davies wedi cymeradwyo'r cynllun
"Fe fydd yn helpu Caernarfon i adeiladu ar ei Statws Treftadaeth y Byd a datblygu ei phroffil ddiwylliannol er mwyn denu ymwelwyr o Gymru a thu draw."

Mae'n rhaid i Fwrdd Croeso Cymru gael cymeradwyaeth gan Lywodraeth y Cynulliad Cenedlaethol wrth roi grantiau i brosiectau yn y sector breifat lle mae'r arian o'r sector gyhoeddus yn talu 50% neu fwy o gost terfynol y prosiect.

Roedd rheolau'r Comisiwn Ewropeaidd, sy'n nodi y dylid trin arian y Loteri fel arian cyhoeddus, yn golygu bod y Ganolfan Gelfyddydau yn defnyddio mwy na 50% o arian cyhoeddus.

Felly roedd rhaid cael cymeradwyaeth gan Weinidog o'r Cynulliad er mwyn parhau â'r cynllun.

Bydd y Bwrdd Croeso yn rhoi grant o £500,000 i adeiladu'r ganolfan.

Mae Cwmni Tref Caernarfon yn gobeithio y bydd y ganolfan gelfyddydau'n cael ei hadeiladu yn noc Fictoria yn y dref.

Breuddwyd y cwmni ydy creu cartref i ddosbarthiadau drama, dawns a chrefft - canolbwynt i'r celfyddydau yn yr ardal.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.