Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle: 
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Garry Owen'n holi Gareth Thomas AS ac Elfyn Llwyd AS
"Synnu ei fod yn dweud y fath beth..."
 real 28k

Eleri Morgan yn holi Guto Thomas, BBC Cymru
"Cymryd y cyfle i ddatgan barn"
 real 28k

Dydd Mawrth, 28 Mai, 2002, 08:43 GMT
Llywydd yn ansicr be ydy rôl Swyddfa Cymru
Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas
Elis-Thomas: Ddim yn gweld cydweithio rhwng y Cynulliad a Swyddfa Cymru
Dydy'r berthynas rhwng Swyddfa Cymru a'r Cynulliad Cenedlaethol ddim yn gweithio yn effeithiol yn ôl Llywydd y Cynulliad.

Wrth rhoi tystiolaeth, i Bwyllgor Cyfansoddiad Tý'r Arglwyddi, fe ddywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas hefyd nad oedd o'n gwybod beth oedd rôl Swyddfa Cymru mewn perthynas â'r Cynulliad a Llywodraeth y Cynulliad.

Ond gwadu hynny mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Paul Murphy.

Paul Murphy, Ysgrifennydd Cymru
Paul Murphy: Cyfarfod wythnosl gyda Rhodri Morgan
Nid am y tro cyntaf na'r tro olaf mae'r Arglwydd Elis-Thomas wedi corddi'r dyfroedd cyfansoddiadol.

Yn ôl y Llywydd a fu'n rhoi tystiolaeth y Llywydd a fu'n rhoi tystiolaeth ddydd Llun i ymchwiliad yr Arglwyddi i'r berthynas lywodraethol ar ôl datganoli dydy'r berthynas rhwng swyddfa Cymru a'r Cynulliad ddim yn gweithio'n effeithiol.

Dim ond ychydig o weithiau meddai y bu'r Ysgrifennydd Gwladol a'i weinidog yn y Cynulliad i gymryd rhan ffurfiol yn y gwaith o ddydd i ddydd, naill ai yn y brif siambr neu yn y pwyllgorau.

Daeth i'r casgliad felly nad hyn yn arwydd o lwyddiant o ran cydweithio effeithiol.

Aeth ymlaen i ofyn y cwestiwn beth yn union oedd rôl Swyddfa Cymru o ran y berthynas gyda'r Cynulliad.

Ond mewn datganiad i BBC Cymru, nododd Paul Murphy ei syndod at y datganiadau yma.

Cydweithio

Pwysleisiodd ei fod yn cydweithio'n agos gyda Llywodraeth y Cynulliad.

Mae'n cael cyfarfod wythnosol gyda Rhodri Morgan.

Mae o a'r Gweinidog, Don Touhig, yn cyflawni rôl bwysig drwy gynrychioli Cymru ar 20 o bwyllgorau cabinet Tony Blair.


Mae Paul Murphy a Don Touhig yn fwy parod i wrando ar lais Llundain yn hytrach na Chymru

Elfyn Llwyd, AS Meirionnydd Nant Conwy
Yn ôl Gareth Thomas, ysgrifennydd seneddol Swyddfa Cymru mae'n syndod fod rhywun yn dweud y fath beth.

"Bydd unrhyw berson sydd wedi gweld sut mae datganoli wedi gweithio yn gweld ei bod yn amlwg bod gan Swyddfa Cymru rôl amlwg i'w wneud yng nghyd-destun cyllideb a deddfau sy'n cael eu gwneud yn Llundain ar gyfer Cymru.

"A hefyd i sicrhau bod y bartneriaeth yn gweithio rhwng Llundain a Chaerdydd.

"Mae angen sicrhau fod gan y bartneriaeth rôl ganolog.

"Mae'r bartneriaeth yn gweithio a heb gael Swyddfa Cymru fe fyddai'n rhaid creu un.

'Dewis bobol Cymru'

"O dan y drefn datganoli sydd wedi ei gymeradwyo gan bobol Cymru mewn refferendwm, mae statws Cymru wedi cael ei sicrhau ar fwrdd y cabinet yn Llundain.

"Dyna oedd bobol Cymru eisiau."

Dywed AS Meirionnydd Nant Conwy, Elfyn Llwyd, fod yna rôl ganolog ond pan mae'r Cynulliad yn ofyn am gynrychiolaeth ar wahanol fyrddau neu gael cyrff Cymreig maen nhw'n cael eu gwrthod.

"Mae Paul Murphy a Don Touhig yn fwy parod i wrando ar lais Llundain yn hytrach na Chymru.

"Be mae bobol yn ei ddweud, bobol fel Dafydd Elis-Thomas, ac mae'n iawn, ydy nad ydy Swyddfa Cymru ddim yn tynnu ei bwysau.

"Mae Cymru yn colli allan a fyddai hyn ddim yn digwydd petai Mr Murphy yn tynnu ei bwysau.

"Mae angen i Mr Murphy wrando'n fwy ar y Cynulliad."