Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle: 
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Iau, 23 Mai, 2002, 16:02 GMT
Bil am lety i garcharor gafodd ei ryddhau
Michael O'Brien
Mae Michael O'Brien wedi cael bil am 37,000
Mae dyn o Gaerdydd dreuliodd 11 mlynedd yn y carchar ar l cael ei ddyfarnu'n euog ar gam o lofruddiaeth wedi cael gorchymyn i dalu miloedd o bunnau am y llety dderbyniodd o tra'r oedd o dan glo.

Mae'r Swyddfa Gartref yn hawlio bron i 37,000 o'r arian dderbyniodd Michael o'Brien mewn iawndal.

Cafodd Mr O'Brien, ynghyd dau ddyn arall, eu carcharu yn 1988 am lofruddio perchennog siop bapur newydd yng Nghaerdydd.

Rhyddhau

Ddeng mlynedd yn ddiweddarach, cafodd y tri eu rhyddhau ar fechnaeth, ac yn 1999 cafwyd nhw'n ddieuog o'r drosedd gan y llys apl yn Llundain.

Tra'r oedd Michael O'Brien yn y carchar, bu farw ei ferch fach a'i dad.

Dywedodd fod y penderfyniad i godi tl arno am y llety a'r bwyd dderbyniodd o tra'n y carchar yn hollol hurt.

Pwysleisiodd hefyd ei fod wedi gwylltio yngln maint yr iawndal fydd o'n ei dderbyn, 650,000.

Dydy hynny, meddai, ddim yn adlewyrchu'r caledi bu'n rhaid iddo'i wynebu yn ystod ei gyfnod dan glo.

Anfodlon

Mae Mr O'Brien, bellach, yn siarad gyda'i gyfreithwyr, ac yn anfodlon derbyn y cynnig.

Gwrthododd y Swyddfa Gartref ymateb i sylwadau Michael O'Brien, drwy ddweud nad oedden nhw'n fodlon trafod achosion unigol.

Ond mi ddywedon nhw eu bod yn seilio pob cais am iawndal ar fformiwla arbennig sy'n asesu faint o galedi oedd carcharor wedi ddioddef.

Dywedodd llefarydd ar ran Y Swyddfa Gartref y byddan nhw'n fodlon adolygu'r swm iawndal unwaith eto os fydd Mr O'Brien yn gwrthod y cynnig.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.