Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle: 
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Sian Pari Huws BBC Cymru'n holi Awel Irene
"Mae'n dda gweld bod cymaint o wledydd yn rhannu yn y dathliadau"
 real 28k

Dydd Sul, 19 Mai, 2002, 13:49 GMT
Dechrau newydd i Ddwyrain Timor
baner newydd
Mi fydd baner DwyrainTimor yn cael ei chodi am hanner nos
Mae hi'n benwythnos arwyddocaol yn hanes un o ynysoedd mwyaf gorthrymedig y byd.

Wedi blynyddoedd o ormes mae Dwyrain Timor bellach yn wlad annibynnol.

Bill Clinton a  Xanana Gusmao
Bill Clinton yn cael ei groesawu gan yr arlywydd newydd
Mewn seremoni urddasol ddydd Sul trosglwyddodd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Kofi Annan, yr awennau i'r arlywydd newydd Xana Gusmao.

Mae hanes Dwyrain Timor yn un gwaedlyd a chythryblus.

Am dros 400 mlynedd cafodd yr ynys ei llywodraethu gan Bortiwgal.

Yn 1975 mi ddaeth o dan reolaeth Indonesia.

Felly y bu hi tan 1999 pan bleidleisiodd yr ynyswyr o blaid torri'n rhydd.

Ers hynny mae'r ynys wedi cael ei gweinyddu gan swyddogion y Cenhedleodd Unedig.

T ar dn yn Dili, 1999
Cafwyd lladd a llosgi yn Nwyrain Timor
Yn ystod ac ar l y bleidlais honno ym 1999 mae'n debyg i dros fil o bobol gael eu lladd yn y gwrthdaro rhwng yr ynyswyr a lluoedd llywodraeth Jakarta.

Roedd cynrychiolwyr o 80 o wledydd o bob rhan o'r byd yn bresennol yn y seremoni.

Yn eu plith gyn-arlywydd America Bill Clinton, Prif Weinidog Awstralia John Howard ac Arlywydd Indonesia Megawati Sukarnoputri.

Nid dial am orthrymderau'r gorffennol ydy'r nod rwan yn l yr arlywydd newydd Xanama Gusmao ond yn hytrach godi safon byw yr ynyswyr a sicrhau dyfodol Dwyrain Timor fel gwlad sefydlog yn economaidd a gwleidyddol.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.