Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle: 
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Sul, 28 Ebrill, 2002, 11:02 GMT
Lynette: Heddlu'n ailgreu sgrechiadau
Cafodd Lynette White ei lladd 14 mlynedd yn l yng Nghaerdydd
Cafodd Lynette White ei lladd 14 mlynedd yn l yng Nghaerdydd
Mae Heddlu'r De, sy'n ymchwilio i lofruddiaeth Lynette White yn 1988, wedi cynnal profion sain i ailgreu ei sgrechiadau y noson y bu farw.

Y nod yw cadarnhau a allai tystion mewn mannau arbennig fod wedi clywed ei sgrechiadau ola.

Yn yr ymchwiliad gwreiddiol roedd ei sgrechiadau'n cynnig "tystiolaeth bwysig".

Fore Sul, dan ofal Chris Mills, arbenigwr sain, cafodd offer arbennig eu gosod yn ardal Trebiwt, Caerdydd, ble bu farw Lynette, 20 oed.

Peiriant digidol oedd yn creu ei sgrechiadau.

Bu farw Lynette White yn 1988
Lynette White - cafodd ei lladd yn 1988

Yn ddiweddar, cynigiodd dau ddyn oedd wedi cael eu cyhuddo o ladd Lynette roi samplau DNA i geisio canfod ei llofrudd.

Aeth Tony Paris a John Actie i swyddfeydd cyfreithwyr yn y brifddinas er mwyn helpu ymchwiliad Heddlu'r De.

Cafodd Mr Paris ei ryddhau o'r carchar 10 mlynedd yn l ar l i'r Llys Apl ei gael yn ddieuog o'r drosedd.

Roedd yn un o dri dyn gafodd eu carcharu am y drosedd.

Penderfynodd llys ddwy flynedd yn gynt fod John Actie yn ddieuog.

Cafodd corff Lynette White ei ddarganfod Ddydd San Ffolant 1988 yn ei fflat uwchben siop fetio yn Nhrebiwt, Caerdydd.

Tri Chaerdydd
Cafodd Tri Chaerdydd eu rhyddhau yn dilyn apl

Mae Heddlu'r De'n bwriadu cynnwys hyd at 5,000 o bobol yn eu profion fforensig newydd.

Roedd Tony Paris a John Actie eisiau profi unwaith ac am byth nad oedd ganddyn nhw gysylltiad gyda'r achos.

Roedd Mr Paris yn un o'r dynion gafodd eu hadnabod fel Tri Chaerdydd, a ymgyrchodd yn erbyn eu dedfryd yn 1990, ac a gafodd eu rhyddhau yn 1992.

Does neb wedi cael ei arestio ers hynny er i'r heddlu ddechrau ymchwiliad newydd ym mis Medi 2000.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.