Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle: 
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Adroddiad Alun Rhys BBC Cymru
"Cafwyd hyd i'r cyffur yn ei boced"
 real 56k

Dydd Gwener, 26 Ebrill, 2002, 17:41 GMT
Gwahardd disgybl 11 am fod chanabis
Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes
Mae ymchwiliad ar y gweill yn Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes
Mae bachgen 11 oed wedi cael ei wahardd o'r ysgol wedi iddo gael ei ddal efo canabis yn ei feddiant.

Cafwyd hyd i'r cyffur ar y bachgen gan athrawon Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes, ger Caernarfon, ddydd Mawrth diwethaf.

Deallir nad oedd y bachgen yn gwerthu'r cyffur.

Canabis
Credir bod un o bob pump o rai rhwng 11 a 15 yn cymryd canabis
Dywedodd y prifathro Dewi Jones na fyddai'r bachgen yn cael ei wahardd o'r ysgol yn barhaol.

"Mi allwn ni gadarnhau bod y plentyn wedi dod chanabis i'r ysgol," meddai llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd.

"Mae'r ysgol yn delio 'r mater yn l y canllawiau disgyblu ac mae'r mater wedi'i gyfeirio i sylw'r heddlu."

Yr wythnos ddiwethaf cafodd tri disgybl eu gwahardd o Ysgol y Gader, Dolgellau - un yn barhaol - am fod chanabis yn eu meddiant.

Fis Mawrth, dangosodd arolwg a gomisiynwyd gan y llywodraeth bod un o bob pump o blant rhwng 11 a 15 wedi cymryd y cyffur yn ystod 2001.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.