Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle: 
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Iau, 25 Ebrill, 2002, 15:37 GMT
Pwysau i helpu canolfan Caernarfon
tocyn loteri
Mae grantiau'r loteri rwan yn cael eu cyfri fel arian cyhoeddus
Mae yna bwysau ar Fwrdd Croeso Cymru i benderfynu a fydd o'n cyfrannu arian tuag at sefydlu canolfan gelfyddydau yng Nghaernarfon.

Mae'r bwrdd yn cyfarfod ddydd Iau i drafod os yw hi'n bosib iddyn nhw gyfrannu'r £500,000 sydd ei angen i sefydlu'r ganolfan er fod hyn yn erbyn ei reolau mewnol.

Yn noc Victoria roedd Cwmni Tref Caernarfon yn gobeithio adeiladu Canolfan Gelfyddydau.

Ei freuddwyd yw creu cartref i ddosbarthiadau drama, dawns a chrefft - canolbwynt i'r celfyddydau yn yr ardal.

Doc Fictoria, Caernarfon
Mae Cwmni Tref Caernarfon y awyddus i ddatblygu Doc Fictoria
Roedd y cynllun yn ddibynnol ar grantiau gan Gyngor Gwynedd, yr Awdurdod Datblygu, cronfa Amcan Un a'r Bwrdd Croeso, gyda'r Loteri'n ariannu hanner arall y fenter.

Ond wrth i'r llywodraeth newid y rheolau, mae'r Bwrdd Croeso wedi penderfynu nad yw hi'n bosib iddyn nhw gyfrannu, gan adael twll yng nghyllideb y cynllun.

Derbyniodd brif weithredwr Cwmni Tref Caernarfon, Gwynedd Roberts, gadarnhâd gan y Cynulliad bod y rheolau wedi newid.

Ond mi allai'r newid yma olygu problemau i lawer o gynlluniau tebyg.

Fydd y sefyllfa newydd ddim yn effeithio ar gynlluniau i agor Canolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd, ond mae pryderon ynglın â chynlluniau i ehangu Theatr Mwldan yn Aberteifi ymysg eraill.