Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Adroddiad John Meredith, BBC Cymru
"Diwrnod braf i gerdded..."
 real 28k

Dydd Gwener, 19 Ebrill, 2002, 06:47 GMT
Agor llwybr cerdded Glyndwr
senedd-dy Owain Glyndwr ym Machynlleth
Mi fydd y llwybr yn mynd heibio senedd-dy Owain Glyndwr ym Machynlleth
Fe gafodd trydydd llwybr cerdded cenedlaethol Cymru ei agor yn swyddogol.

Mae'r llwybr 132 milltir yn dechrau yn Nhrefyclo ac yn croesi tiroedd canolbarth Cymru, Mynyddoedd y Cambrian, cyn gorffen yn Y Trallwng.

Sue Essex, Gweinidog Amgylchedd y Cynulliad Cenedlaethol, a'r darlledwr Iolo Williams oedd yn agor y llwybr ddydd Gwener.

"Mi ddylai'r llwybr yma roi hwb sylweddol i ardal gogledd Powys," meddai Ms Essex.

"Mi fydd busnesau, ffermwyr a chymunedau ar hyd y llwybr yn gallu manteisio arno.

Poblogaidd

"Rydw i'n edrych ymlaen i Lwybr Glyndwr fod yr un mor boblogaidd 'r ddau lwybr cenedlaethol arall, sef llwybrau Clawdd Offa ac Arfordir Penfro."

Mi fydd pum bwrdd dehongli cymunedol yn cael eu datgelu dros fisoedd yr haf, pob un yn dangos gwahanol agweddau o'r llwybr.

Mae'r llwybr yn mynd heibio rhai o ardaloedd prydferthaf canolbarth Cymru.

Mi fydd yn cychwyn o Drefyclo, dros y mynyddoedd i Lanidloes, yna i hen brifddinas Owain ym Machynlleth ac ymlaen dros fryniau gogledd Trefaldwyn i Lyn Efyrnwy gan ddiweddu yn Y Trallwng.

Mi gymrith hi tua naw diwrnod i wneud y daith i gyd.

Roedd Iolo Williams a Shan Legge Bourke yn dadorchuddio carreg, y naill yn y Trallwng a'r llall yn Nhrefyclo, i ddynodi man cychwyn a gorffen y daith.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.