Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Jean Davies, Tm Troseddwyr Ifanc
"Mae'r dioddefwr yn rhan o'r broses..."
 real 28k

Dydd Iau, 11 Ebrill, 2002, 07:10 GMT
Cynllun i atal ifanc rhag troseddu
pobol ifanc mewn carchar
Y bwriad yw ceisio cadw pobol ifanc allan o garchar
Wrth i arolwg ddangos fod dros 90% o bobol ifanc yn eu harddegau wedi diodde o ganlyniad i drosedd, mae cynllun newydd yn Wrecsam i geisio delio phobol ifanc sy'n troseddu.

Oherwydd deddfwriaeth newydd bydd Panel Cyfeirio Troseddwyr Ifanc yn cael ei sefydlu yn Wrecsam.

Mae'r paneli yn ffordd newydd ac arloesol i lysoedd ddelio throseddwyr rhwng deg ac 17 oed sy'n pledio'n euog i gyflawni trosedd am y tro cynta.

Cynlluniau peilot

Wedi cynlluniau peilot mewn 11 o ardaloedd ar draws Cymru a Lloegr, daeth y ddeddfwriaeth, sy'n galluogi llysoedd i ddefnyddio'r gorchymyn, i rym ar 1 Ebrill.

Mae ardal Wrecsam yn gweithredu'r cynllun o ddydd Iau ymlaen.

Ar l ymddangos yn y llys bydd troseddwr ifanc yn cael ei gyfeirio at banel sy'n cynnwys dau wirfoddolwr o'r gymuned ac aelod o Dm Troseddwyr Ifanc.

Bydd cytundeb wedyn yn cael ei lunio rhwng y troseddwr, y dioddefwr a'r panel ar l iddyn nhw benderfynu cosb addas.

Gallai'r cytundeb orfodi'r troseddwr i anfon llythyr o ymddiheuriad i'r dioddefwr.

Yn l i'r llys

Os na all y troseddwr gyflawni'r cytundeb, mae'n cael ei anfon yn l i'r llys i gael dedfryd wahanol.

Mae'r ddeddfwriaeth yn rhan o gynlluniau'r llywodraeth i geisio taclo troseddu ymysg pobol ifanc.

Dywedodd Aelod Seneddol Llafur Gorllewin Clwyd, Gareth Thomas, fod tystiolaeth fod cynlluniau o'r fath yn gweithio.

Mae'n bosib i unrhyw un dros 18 oed o unrhyw gefndir ddod yn wirfoddolwr ar banel troseddwyr ifanc.