Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Sadwrn, 16 Mawrth, 2002, 11:45 GMT
Cyfarfod cynta Cymuned yn Lloegr
Mae mudiad Cymuned yn teithio i ran arall o wledydd Prydain ddydd Sadwrn.

Bydd yn cynnal cyfarfod cyhoeddus yn Penzance, Cernyw, y cyfarfod cynta yn Lloegr.

A'r pwrpas, meddai'r mudiad, yw tynnu sylw at yr argyfwng tai fel problem sy'n effeithio ar gefn gwlad Prydain i gyd.

Tebyg

Mae Cernyw yn dioddef o broblemau sy'n debyg iawn i rai Cymru sef chwyddiant mewn prisiau tai, gormod o dai haf, pobol leol yn methu prynu eiddo yn eu pentrefi eu hunain, ac economi Statws Amcan Un sy'n dibynnu ar dwristiaeth ac amaeth.

Siaradwyr Cymuned fydd Simon Brooks ac Aran Jones.

Bydd Richard Angove, cadeirydd y mudiad pwyso traws-bleidiol Cornish Solidarity, a Mark Kaczmerak, Cynghorydd Annibynnol ar Gyngor Sir Cernyw, hefyd yn annerch.

Gwadu

"Yn ystod y 18 mis diwetha, rydym ni wedi gweld y gwleidyddion yn gwadu i bobl Cymru hawl sylfaenol, yr hawl i dai," meddai Simon Brooks.

"Mae'n drist iawn y cawn fwy o wrandawiad yng Nghernyw nac a gawn yng Nghymru."

Dywedodd fod Cymuned yn barod i gefnogi pobol o bob cwr o Brydain yn eu hymdrechion i ddatrys yr argyfwng tai.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.