Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Bethan Williams, Newyddion
"Wedi 15 mlynedd o ymgyrchu, mae'r dre'n ddinas..."
 real 56k

Bethan Williams, Newyddion
"Roedd Wrecsam yn teimlo eu bod nhw wedi cael cam..."
 real 56k

Dydd Iau, 14 Mawrth, 2002, 12:13 GMT
Casnewydd yn ennill ras i fod yn ddinas
Casnewydd
Bydd pobol Casnewydd yn dathlu ddydd Iau
Mae'r ras i ddewis dinas newydd i Gymru ar ben, a Chasnewydd sy'n fuddugol.

Cadarnhaodd yr Arglwydd Ganghellor, Arglwydd Irvine, mai'r dref ar lan afon Wysg fydd dinas newydd Cymru.

Mae'n un o bedair tre ym Mhrydain sydd wedi cael ei dewis yn dilyn cystadleuaeth i ddathlu Jiwbili Aur y Frenhines.

Ond mae anfodlonrwydd mewn nifer o ardaloedd eraill trwy Gymru.

Roedd trefi Aberystwyth, y Drenewydd, Machynlleth, Llanelwy a Wrecsam wedi gobeithio cael statws dinas.

Dywedodd Ian Lucas, Aelod Seneddol Llafur Wrecsam, fod y penderfyniad yn rhoi sail i'r honiadau fod y De yn elwa ar draul y Gogledd.

Newyddion da

Ond roedd pobol Casnewydd yn dathlu ddydd Iau ac yn gobeithio y byddai'r teitl newydd yn rhoi hwb i statws ac economi'r dref.

Mae'r dref wedi dioddef nifer o ergydion economaidd yn ddiweddar sy' wedi golygu diswyddiadau, gan gynnwys penderfyniad cwmni dur Corus i gau rhan o'i ffatri yn Llanwern y llynedd.

Roedd newyddion da i Gasnewydd pan gyhoeddodd Cwpan Ryder eu bod nhw am gynnal eu pencampwriaeth golff yng ngwesty'r Celtic Manor yn 2010.

Celtic Manor, Casnewydd
Newyddion da: Gwesty'r Celtic Manor

Bydd y Frenhines yn ymweld 'r ddinas newydd fel rhan o'i thaith Jiwbili drwy Gymru ym mis Mehefin.

Penderfyniad Ysgrifennydd Cymru, Paul Murphy, oedd cynnig Casnewydd fel un o'r trefi dan ystyriaeth.

Mae'n debyg fod Casnewydd wedi bod yn llwyddiannus yn ei hymgais gan ei bod yn dref flaenllaw ac arwyddocaol sydd ag agwedd fodern.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.