Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Mawrth, 26 Chwefror, 2002, 12:15 GMT
Troseddwyr ifanc i wisgo tagiau electroneg
Tag electronic
Fe fydd y cynllun yn cael ei arbrofi o fis Ebrill ymlaen
Mae'r Ysgrifennydd Cartref wedi cyhoeddi y bydd troseddwyr ifanc, sydd wedi eu cyhuddo o droseddau difrifol yng Nghymru a Lloegr, yn gorfod gwisgo tagiau electronig tra ar fechn´aeth.

Tu mewn i garchar
Mae nifer o'r rhai sydd yn y carchar yn uwch nag erioed

Y bwriad yw gostwng y nifer o achosion o ladrata ar y strydoedd.

Fel ymestyniad o gynllun tagio presennol y llywodraeth, mae'r mesurau newydd yn fodd o gadw golwg ar bobol ifanc rhwng 12 ac 16 oed sydd ar fechn´aeth yr heddlu am droseddau difrifol fel lladrata ac ymosodiadau rhywiol.

Bydd gan ynadon yr hawl i lunio gorchmynion cyrffiw, ac i gyfyngu ar allu troseddwyr i fynd a dod fel y maen nhw'n dymuno.

Torri crib y math yma o droseddwyr yw bwriad yr Ysgrifennydd Cartref, David Blunkett.

David Blunkett, Ysgrifennydd Cartref
Blunkett: Bobol wedi cael digon ar droseddwyr yn ail droseddu

A'r nod yw cwtogi ar y nifer o bobol ifanc sy'n torri'r gyfraith tra'n aros i sefyll eu prawf.

Bydd y cynllun yn arbrawf mewn chwe ardal yn Lloegr o fis Ebrill ymlaen, ac y bydd hyd at 1,800 o droseddwyr yn cael eu harolygu.

Mae'r llywodraeth yn awyddus bod troseddwyr ifanc yn cael neges glir nad oes modd iddyn nhw ddianc rhag y gyfraith, a bod y system o gosbi'r rhai sydd yn troseddu dro ar ˘l tro yn gweithio.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.