Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Adroddiad John Meredith, BBC Cymru
"Nifer o'r trigolion yn gallu dychwelyd i'w tai"
 real 28k

Gareth Glyn yn holi John Rowlands
"Cyfnod efo llai o law"
 real 28k

Adroddiad John Meredith, BBC Cymru
"Golygfa gyffredin"
 real 56k

Dydd Mawrth, 5 Chwefror, 2002, 21:05 GMT
Pobol Trefynwy'n ofni'r gwaetha
Gorlifodd Afon Wysg yn y Fenni
Gorlifodd Afon Wysg yn Y Fenni
Er i'r gwyntoedd cryf a'r glaw trwm ostegu yng ngweddill Cymru, mae pobol Trefynwy yn ne Cymru'n ofni'r gwaetha.

Wrth i'r trigolion geisio rhoi trefn ar eu tai a'u busnesau, mae nifer o ysgolion a strydoedd y dre'n yn dal ynghau ddydd Mawrth.

Mae'n debyg y bydd y 24 awr nesa'n dyngedfennol, meddai llefarydd ar ran Asiantaeth yr Amgylchedd.

Does yna ddim un rhybudd llifogydd difrifol mewn grym ar hyn o bryd yng Nghymru.

Ond mae rhybudd llifogydd ar chwe afon:

 • Cwm Dyfrdwy o Langollen i Gaer
 • Pool Quay i Crew Green
 • Afon Mynwy, ardal Forge Road yn Osbaston
 • Afon Mynwy, ardal Watery Lane yn Over Monnow
 • Afon Gwy, Trefynwy
 • Afon Gwy, gan gynnwys ardaloedd amddiffynedig o Drefynwy Mae 3 rhybydd llif-olwg mewn grym.

  "Mae lefelau afonydd Cymru'n dal yn weddol uchel," meddai John Rowlands o Asiantaeth yr Amgylchedd.

  "Gan fod rhagolygon y tywydd am weddill yr wythnos yn ansicr, rhaid i ni gadw golwg fanwl ar y sefyllfa."

  Bar y 'Bridge End Inn'
  Roedd tafarn yng Nghrughywel o dan ddwy droedfedd o ddwr

  Yn y cyfamser, mae Cyngor Sir Fynwy'n amcangyfri y gallen nhw glirio'r tirlithriad ar Heol y Blaenau, yr A465, ger Clydach, mewn tua phedwar diwrnod.

  Llithrodd y tir ddydd Sadwrn.

  Bydd peirianwyr yn asesu'r difrod cyn i waith atgyweirio gychwyn.

  Hyd yn hyn mae pibau dwr a charthffosiaeth sy wedi torri wedi rhwystro'r holl waith.

  Yn ôl Cyngor Sir Fynwy, mae 18 o deuluoedd wedi gorfod symud o'u cartrefi oherwydd y tirlithriad.

  Cafodd rai ddychwelyd i'w cartrefi'n hwyr nos Lun.

  Y cyngor cyffredinol i bobol ledled Cymru yw gwrando a gwylio bwletinau newyddion, edrych ar wefan yr Asiantaeth neu ffonio'r llinell argyfwng 0845 988 1188.

 • Cysylltiadau Rhyngrwyd:


  Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.