Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Mercher, 30 Ionawr, 2002, 11:32 GMT
Gwlad Thai: Rhyddhau naw o bobol
Cafodd Kirsty Jones ei lladd tra'n teithio yng Ngwlad Thai
Mae'r heddlu'n gobeithio y caiff rhywun ei arestio'n fuan iawn
Mae ditectifs wedi holi pedwar plismon a phum person arall yng ngogledd Gwlad Thai wrth i ymchwiliad newydd ddechrau i farwolaeth y deithwraig o Gymru, Kirsty Jones.

Roedd y plismyn yn gweithio yn Chiang Mai lle cafodd y fenyw 23 oed ei threisio a'i llofruddio ym mis Awst 2000.

Mae'r pum person arall yn aelodau o lwyth mynyddig.

Cynhaliwyd profion DNA ar y naw a chafon nhw eu rhyddhau'n ddiweddarach.

Nos Fawrth roedd yr Ysgrifennydd Tramor, Jack Straw, wedi annog Llywodraeth Gwlad Thai i wneud popeth o fewn ei gallu i erlyn y sawl oedd yn gyfrifol am lofruddio Ms Jones.

Profion DNA

Yn gynharach y mis yma yng Ngwlad Thai cyflwynodd ditectifs o Heddlu Dyfed Powys dystiolaeth newydd yn achos y llofruddiaeth.

Hwn oedd eu hail ymweliad 'r wlad.

Ers iddyn nhw ddychwelyd ym mis Hydref 2001 cynhaliwyd cyfres o brofion fforensig a DNA ar eiddo oedd yn y gwesty pan gafodd y deithwraig ei lladd.

Cafodd Kirsty ei lladd yn yr ystafell yma yn yr hostel
Cafodd Kirsty ei lladd yn yr ystafell yma yn yr hostel

Dywedodd llefarydd ar ran y Swyddfa Dramor fod yr ymweliad diweddara i Wlad Thai'n "gam pwysig yn yr ymchwiliad."

Daethpwyd o hyd i gorff Ms Jones, o Dredomen ger Aberhonddu, wedi ei threisio a'i chrogi yn ei hystafell hostel.

Ar y pryd daeth Heddlu Thai o dan y lach oherwydd eu dulliau ymchwilio ac yn sgl hynny ymunodd Heddlu Dyfed Powys yn yr ymchwiliad.

Dywedodd swyddogion yn Chiang Mai bod aelodau o'r heddlu yno wedi cynnal profion DNA ond eu bod yn negatif.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.