Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Llun, 28 Ionawr, 2002, 08:34 GMT
Miloedd yn cofio ar ddiwrnod coffa'r Holocost
Dioddefwyr Auschwitz
Fe fydd goroeswyr yr Holocost yn cofio'r erchyllterau
Ar hyd a lled Prydain, fe gafodd seremon´au eu cynnal ddydd Sul i goffßu'r Holocost yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Fe gafodd addewid Prydain i ymladd hiliaeth, erledigaeth a hil-laddiad yn cael ei danlinellu mewn nifer o seremon´au.

Cafodd y brif seremoni ei chynnal ym Manceinion, wrth i arweinwyr gwleidyddol a'r cyhoedd gyfarfod i gofio am y miliynau o Iddewon gafodd eu lladd gan y Nats´aid.

Yng Nghaerdydd, fe gafodd gwasanaeth arbennig ei gynnal yn y Deml Heddwch.

'Ymladd rhagfarn'

57 o flynyddoedd ers cau gwersyll rhyfel y Nats´aid yn Auschwitz, mae gofyn i bobol, gofio dioddefwyr yr Holocost a chofia am y gweithredoedd erchyll o hil-laddiad gafodd eu cyflawni.

Roedd Ysgrifennydd Cartref Prydain, David Blunkett yn bresennol yn y seremoni ym Manceinion, ac fe ddywedodd wrth y gynulleidfa fod gan bobol ddyletswydd i ymladd y "rhagfarn" sy'n bodoli o hyd ym Mhrydain heddiw.

Ond dywed rhai na ddylid cynnal y fath ddiwrnod tra bo pobol yn dal i gael eu herlid yn y byd.

Roedd arweinydd y Blaid Geidwadol, Iain Duncan Smith, arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Charles Kennedy a'r actorion Syr Anthony Sher a syr Ben Kingsley ymhlith y nifer fynychodd y brif wasanaeth coffa ym Manceinion.

Fel rhan o'r seremoni, fe gafodd dystiolaeth gan oroeswyr yr Holocost yn ei ddarllen.

Y gobaith yw y bydd y digwyddiad yn annog bobol Prydain i ddysgu o wersi'r gorffennol.

Y llynedd y cafwyd diwrnod coffa'r Holocost cynta ym Mhrydain.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.