Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Adroddiad Rhian Huws, BBC Cymru
"Profi nad oedd ganddo ddim byd unwiath ac am byth i'w wneud a'r achos"
 real 28k

Dydd Gwener, 25 Ionawr, 2002, 11:18 GMT
Lynette White: Cynnig samplau DNA
Cafodd Lynette White ei lladd 14 mlynedd yn l yng Nghaerdydd
Cafodd Lynette White ei lladd 14 mlynedd yn l yng Nghaerdydd
Bydd dau wr sydd wedi cael eu cyhuddo o ladd putain yng Ngaerdydd 14 mlynedd yn l yn gwirfoddoli i roi samplau DNA i geisio canfod ei llofrudd.

Bydd Tony Paris a John Actie yn ymweld a swyddfeydd cyfreithwyr yn y brifddinas ddydd Gwener, er mwyn helpu ymchwiliad Heddlu'r De.

Bu farw Lynette White yn 1988
Lynette White cyn iddi gael ei lladd yn 1988
Cafodd Mr Paris ei ryddhau o'r carchar 10 mlynedd yn l ar l i lys apl ei gael yn ddi-euog o'r drosedd.

Roedd yn un o dri gwr gafodd ei garcharu am y drosedd.

Penderfynodd llys yn yr achos gwreiddiol ddwy flynedd ynghynt bod John Actie yn ddi-euog.

Mae Heddlu'r De wedi ail agor yr achos i lofruddiaeth Ms White oedd yn 20 oed.

Cafodd ei chorff ei ddarganfod ar Ddydd San Ffolant 1988 yn ei fflat uwchben siop fetio yn Nhrebiwt, Caerdydd.

Tri Chaerdydd
Cafodd Tri Chaerdydd eu rhyddhau yn dilyn apl
Mae Heddlu'r De'n bwriadu profi hyd at 5,000 o bobol ar gyfer profion fforensig newydd.

Mae'r ddau wr yma eisau profi unwaith ac am byth nad oedd ganddyn nhw gysylltiad gyda'r achos.

Roedd Mr Paris yn un o'r dynion gafodd eu hadnabod fel Tri Chaerdydd, a ymgyrchodd yn erbyn eu dedfryd yn 1990, ac a gafwyd eu rhyddhau yn 1992.

Does neb wedi cael eu harestio ers hynny er i'r heddlu gychwyn ymchwiliad newydd ym mis Medi 2000.

Mae'n rhai i'r samplau DNA gael eu rhoi yn wirfoddol drwy gymryd sampl o'r geg.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.