Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Rhun ap Iorwerth yn holi Rhodri Glyn Thomas, AC
"Angen cynlluniau sy'n mynd i wneud gwahaniaeth sylfaenol"
 real 28k

Dydd Llun, 21 Ionawr, 2002, 14:49 GMT
'Plant meithrin ydy dyfodol y Gymraeg'
Dosbarth meithrin
Hybu'r iaith drwy hybu plant tair oed i ddysgu Cymraeg
Addysg feithrin yw'r allwedd i ddyfodol y Gymraeg yn l Cadeirydd Pwyllgor Diwylliant y Cynulliad Cenedlaethol.

Rhodri Glyn Thomas
Rhodri Glyn Thomas:
Mae Rhodri Glyn Thomas, AC Plaid Cymru yn Nwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, yn galw am fuddsoddi degau o filiynau o bunnau i roi addysg feithrin Gymraeg yn rhad ac am ddim i blant tair oed.

Mae Mr Thomas yn dadlau bod angen cyflwyno syniadau radical er mwyn hybu'r Gymraeg.

Bydd y Pwyllgor Diwylliant yn cyflwyno adroddiad ar yr iaith Gymraeg o fewn y misoedd nesa.

Dywedodd Mr Thomas bod hi'n bwysig bod plant mor ifanc phosib yn cael eu hymgolli yn yr iaith mor fuan phosib i greu gwlad ddwyieithog.

Byddai hyn yn eu cynorthwyo gyda defnyddio dwy iaith a chyfieithu yn hwyrach yn eu bywydau.

Dosbarth Meithrin
Mae'n bwysig dysgu'r plant o oed cynnar
Ychwanegodd y byddai'r cynllun yn costio hyd at 50m y flwyddyn.

Ond dywedodd bod angen y fath syniadau i ddiogelu'r iaith.

"Dydy'r status quo ddim yn dderbyniol," meddai.

"Rhaid symud oddi wrth y meddylfryd o gadarnleoedd yr iaith a dod chynlluniau fydd yn wirioneddol newid cymdeithas."

Dywedodd y byddai dyblu'r nifer o siaradwyr Cymraeg dros y 25 mlynedd nesaf i tua 36% yn gam sylweddol ymlaen.

Mae'r syniad wedi cael cefnogaeth AS Conwy, Gareth Jones, a ddywedodd bod angen gwario miloedd i ddiogelu'r iaith yng Nghymru.

Dywedodd Bwrdd yr Iaith Gymraeg mewn cais i'r Cynulliad y dylai bob plentyn gael y cyfle i brofi gofal dwyieithog yn eu cymunedau eu hunain.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.