Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


Adroddiad Craig Duggan, BBC Cymru
"Datgelodd yr heddlu ganlyniadau dros dair blynedd o waith"
 real 28k

Garry Owen yn holi Craig Duggan, BBC Cymru
"Apelio am unrhyw un gafodd ei holi yn yr achos gwreiddiol i ddod ymlaen i roi tystiolaeth DNA"
 real 56k

Dydd Iau, 17 Ionawr, 2002, 11:31 GMT
'Datblygiad mawr' yn achos Lynette
Bu farw Lynette White mewn fflat uwchben y siop fetio yma
Bu farw Lynette White mewn fflat uwchben y siop fetio hon
Mae ditectifs sy'n ymchwilio i lofruddiaeth Lynette White yng Nghaerdydd, ddiwedd yr wythdegau, yn credu bod ganddyn nhw broffil DNA o'r llofrudd.

Ddydd Iau mewn cynhadledd newyddion fe gyhoeddodd yr heddlu eu bod nhw'n bwriadu dechrau ar y broses o gymryd samplau DNA o'r 5,000 o bobol gafodd eu holi fel rhan o'r ymchwiliad gwreiddiol.

Ym 1990 cafodd tri o ddynion eu hanfon i'r carchar am y llofruddiaeth yn Nhrebiwt ond fe gafon nhw'u rhyddhau ddwy flynedd yn ddiweddarach gan y Llys Apel.

Cafwyd hyd i gorff Lynette White Ddydd San Ffolant 1988 yn ei fflat uwchben siop fetio yn ardal Trebiwt, Caerdydd.

Roedd y fenyw 20 oed wedi cael ei thrywanu.

Lynette White
Cafodd Lynette White ei lladd yn 1988
Fe gafodd tri dyn yn euog o'i llofruddio a'u carcharu ym 1990.

Ond fe gafodd Stephen Miller, Tony Paris ac Yusuf Abdullahi eu rhyddhau gan y Llys Apl yn 1992.

Beirniadodd yr Arglwydd Brif Ustus, yr Arglwydd Taylor, y modd y bu'r heddlu'n holi'r tri.

Yna ym mis Medi 2000 cyhoeddodd Heddlu'r De eu bod yn dechrau ymchwiliad newydd i'r llofruddiaeth.

Bwriad yr ymchwiliad newydd oedd dilyn y llwybrau wnaeth y tm gwreiddiol eu dilyn a hynny wedi adolygiad o'r achos.

Technoleg

Bu 16 o dditectfis yn ymchwilio i'r digwyddiadau o dan arweiniad y Ditecitf Uwch Arolygydd Kevin O'Neill.

Edrychon nhw'n fanwl ar wybodaeth DNA, gan ddefnyddio'r dechnoleg newydd.

Bellach, mae awgrym cryf fod yr ymchwiliad hwnnw wedi dwyn ffrwyth.

Ddydd Iau mae Heddlu'r De'n cynnal cynhadledd newyddion.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.