Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


Nia Thomas, Gohebydd Materion Gwledig BBC Cymru
"Yr argyfwng gwaetha o'i fath yn Ewrop"
 real 56k

Adroddiad Nia Thomas, BBC Cymru
"Gwrando ar dystiolaeth cyn cyhoeddi adroddiad"
 real 28k

Gareth Glyn yn holi Eurig Wyn, ASE
"Cyhoedd am weld pethau yn digwydd yn y Deyrnas Unedig"
 real 28k

Dydd Mercher, 16 Ionawr, 2002, 16:01 GMT
Ewrop: Cynnal ymchwiliad i glwy'r traed a genau
Senedd Ewrop
Fe fydd Senedd Ewrop yn trafo effaith clwy'r traed a genau
Yn l y disgwyl mae Senedd Ewrop wedi penderfynu cynnal ymchwiliad annibynnol i glwy'r traed a'r genau.

Fe fydd y pwyllgor yn edrych ar sut y gwnaeth gwahanol lywodraethau ymdrin 'r clwy a sut y gellid osgoi argyfwng tebyg eto.

Daw'r penderfyniad wrth i'r pwysau gynyddu ar lywodraeth Prydain hwythau i gynnal ymchwiliad cyhoeddus.

Mae'r alwad yma wedi cael ei gwrthod hyd yma.

Dim grym cyfreithiol

Fe fydd pwyllgor dros dro yn cael ei sefydlu i weld sut y gwnaeth Prydain ymateb i'r clwy.

Fe bleidleisiodd Senedd Ewrop ddydd Mercher o blaid cynnal ymchwiliad ac felly fe fydd pwyllgor o 30 o aelodau o bob plaid yn ystyried y dystiolaeth dros gyfnod o tua 12 mis.

Yr hyn sydd yn allweddol ydy na fydd gan y pwyllgor unrhyw rym cyfreithiol.

Fydd dim modd iddyn nhw felly orfodi neb i roi tystiolaeth.

Fe fydd 'na gwestiynau yn cael eu gofyn a fydd llywodraeth Prydain, drwy'r adran materion gwledig, Defra, yn fodlon rhoi tystiolaeth ger bron y pwyllgor.

Eisoes mae dau ymchwiliad wedi cael eu cynnal ym Mhrydain, yn Nyfnaint a Northumberland.

Hyd yma mae Defra wedi gwrthod rhoi tystiolaeth i'r ddau ymchwiliad yma.

Rhydd o'r clwy

O safbwynt Ewropeaidd, fe fydd y pwyllgor yn edrych, nid yn unig ar y modd y gwnaeth y llywodraeth ym Mhrydain ymdrin a'r clwy yn y wlad ond hefyd yr hyn a ddigwyddodd yng ngweddill Ewrop.

Ac yn amlwg fe fydd y syniad o frechu yn cael ei drafod.

Am bron i flwyddyn fe fu clwy'r traed a'r genau yn ergyd i'r diwydiant amaeth ym Mhrydain.

Yng Nghymru, fe gafodd 118 o achosion eu cadarnhau, a bron i 350,000 eu difa.

Ddydd Mawrth, cafwyd cadarnhad fod yr ardal heintiedig olaf ym Mhrydain, Northumberland, bellach yn rhydd o'r clwy.