Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


Alun Thomas, Newyddion
"Roedd Cyfres y Llewod yn rhan annatod o fywyd miloedd o blant..."
 real 56k

Dydd Gwener, 30 Tachwedd, 2001, 15:44 GMT
Marw'r awdur Dafydd Parri
Roedd yn arloeswr ym myd llyfrau plant
Mae un o awduron mwyaf cynhyrchiol llyfrau Cymraeg i blant wedi marw.

Roedd Dafydd Parri o Lanrwst yn 75 mlwydd oed a bu farw ar ôl dioddef cystudd hir.

Yn wreiddiol o Rowen yn Nyffryn Conwy, roedd yn gyfrifol am un o'r cyfresi llyfrau mwya poblogaidd i blant yn y Gymraeg, Cyfres y Llewod.

Roedd cyfraniad Dafydd Parri i'r byd cyhoeddi yn sylweddol.


Dyn penderfynol ac er gwaetha diffyg cefnogaeth a diffyg adnoddau, fe wnaeth fwrw ati i gyhoeddi'r gyfres

Robat Gruffudd, y Lolfa
Yn awdur cynhyrchiol, fe fydd yn cael ei gofio'n bennaf am 25 o lyfrau antur i blant, Cyfres y Llewod.

Gwasg y Lolfa gyhoeddodd y llyfrau yn y 1970au.

Yn ôl cyn-gyfarwyddwr y wasg, Robat Gruffudd, roedd yn dipyn o gamp.

"Ychydig o ddarpariaeth oedd ar gael i blant ar y pryd ac yn enwedig i blant yn eu harddegau.

"Roedd yn ddyn penderfynol ac er gwaetha diffyg cefnogaeth a diffyg adnoddau, fe wnaeth fwrw ati i gyhoeddi'r gyfres.

Parri
Dafydd Parri: Cynhyrchiol

"Fe wnaeth gyhoeddi chwech mewn blwyddyn ar y cyd a gwaith llawn amser. Roedd yn eitha anhygoel."

Ar un pryd roedd chwech o gyfrolau Cyfres y Llewod yn cael eu cyhoeddi bob blwyddyn.

Roedd Cyfres Cailo'n gyfres arall o eiddo Dafydd Parri.

Bu Mr Parri yn gweithio fel athro yn Llanrwst am flynyddoedd, cyn canolbwyntio ar ysgrifennu'n llawn amser.

Nid dim ond trwy ysgrifennu llyfrau bu Mr Parri yn weithgar.

Gyda'i wraig Arianwen aeth ati i werthu llyfrau Cymraeg yn ardal Sir y Fflint a Wrecsam yn ogystal ag yn ei fro enedigol yn Llanrwst.

Cyfraniad

Ond i filoedd o blant ar hyd a lled Cymru, ei gyfraniad mawr oedd creu hanes Llinos, Einion, Wyn, Orig a Del, y pum Llew.

"Roedd gan Dafydd Parri ddychymyg byw ac, heb os, roedd yn feistr ar lunio stori gyda datblygiadau dramatig yn digwydd o dudalen i dudalen," meddai Robat Gruffudd.

"Mae plant Cymru wedi collli un o'u hawduron mwyaf gyda'r iaith Gymraeg wedi colli cefnogwr di-flino," ychwanegodd.

Bu farw Dafydd Parri nos Iau yng Nghartref y Bont, Llanrwst.

Gedy weddw, pedwar mab ac un ferch.