Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


Gareth Glyn yn holi Nia Thomas, BBC Cymru
"Ddim yn bwyta cig ceffyl yng Nghyrmu"
 real 28k

Dydd Llun, 5 Tachwedd, 2001, 15:53 GMT
Ymchwil i honiadau am gamdrin merlod
Merlod
Mae miloedd o ferlod yn gadael Prydain bob blwyddyn ar y ffordd i Ewrop
Mae mudiad atal creulondeb i anifeiliaid yn ymchwilio i honiadau am gamdrin merlod yn rhaglen materion cyfoes BBC Cymru, Taro Naw.

Cyhoeddodd yr RSPCA y bydden nhw'n ymchwilio i honiadau fod merlod Cymreig wedi eu camdrin cyn cael eu difa.

Mewn marchnad yn Llanybydder, gorllewin Cymru, honnodd y rhaglen fod ceffylau wedi eu gadael drwy'r nos heb fwyd na dwr.

Serch hynny, gwadodd yr arwerthwyr a'r cwmni cludo fod hyn wedi digwydd.

Miloedd

Mae miloedd o ferlod yn gadael Prydain bob blwyddyn ar y ffordd i Ewrop wrth i'r galw am gig ceffyl gynyddu.

Mae cannoedd o'r merlod hyn yn mynd o Gymru ac ym mlwyddyn canmlwyddiant Cymdeithas Merlod a Chobiau Cymreig, mae rhaglen materion cyfoes BBC Cymru, Taro Naw, yn gofyn a yw'n bryd atal y gorfridio.

Wrth baratoi y rhaglen dros gyfnod o flwyddyn, ymwelodd ymchwilwyr Taro Naw nifer o farchnadoedd ledled Cymru, gan weld cannoedd o ferlod oedd yn cael eu gwerthu, rhai am gyn lleied phunt, ac yn gorffen eu bywydau mewn lladd-dy.

"Mae angen gwell reolaeth ar y fasnach," meddai llefarydd ar ran y rhaglen.

Trin yn greulon

Y llynedd dangosodd ymchwil y mudiad Compassion in World Farming fod merlod yn cael eu "trin yn greulon ac yn anghyfreithlon" cyn cael eu difa a'u hallforio i'r cyfandir.

A dangosodd adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd fod angen rheolau cyson oedd y cyfeirio at gludo anifeiliaid.

Mae amcangyfri fod bwyta cig ceffyl wedi codi o leia 240% yng Ngwlad Belg ers i achosion cynta ffurf ddynol clefyd y gwartheg gwallgof ddod i'r amlwg ar y cyfandir.

Yn 1995 cafodd 7,000 o geffylau eu hallforio o wledydd Prydain.

Yn 2000 y cyfanswm oedd 12,000.

Taro Naw, nos Lun, ar S4C am 9pm,

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.