Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Gwener, 26 Hydref, 2001, 15:25 GMT
Mamau Cymru yn dewis genedigaethau Caesarean
Babanod
Mae meddygon yn credu bod gormod o famau yn cael llawdriniaeth Casearean
Mae nifer y babanod sy'n cael eu geni drwy lawdriniaeth Caesarean yn Nghymru ddwywaith yr hyn sy'n cael ei argymell gan Fudiad Iechyd y Byd.

Yn ôl y gwaith ymchwil diweddaraf gan Adran Iechyd Llywodraeth San Steffan mae 24.2% o famau Cymru bellach yn esgor drwy'r dull hwn - nifer uwch nag ym mhob rhan arall o Brydain bron.

Drwy Brydain mae un o bob o pump baban yn cael eu geni ar ôl i'w mamau gael llawdriniaethau Caesarean.

Erbyn hyn, mae pedair gwaith yn fwy o famau yn dewis y dull yma o roi genedigaeth nag oedd 25 mlynedd yn ôl.

Mae rhai meddygon a bydwragedd yn poeni bod gormod o famau yn dewis y driniaeth yn hytrach na rhoi genedigaeth yn naturiol.

Canllawiau

Fe fydd canlyniadau'r adroddiad yn cael eu defnyddio i lunio canllawiau newydd ar gyfer unedau mamolaeth. .

30 mlynedd yn ôl dim ond 3% o fabanod ym Mhrydain oedd yn cael eu geni ar ôl llawdriniaeth Caesarean.

Mae Mudiad Iechyd y Byd yn argymell y dylai 10% - 15% o famau yn unig gael llawdriniaeth Caesarean.

Roedd dros 60% o'r genedigaethau Caesarean yn llawdriniaethau brys.

Mae'r ffigyrau'n dangos bod nifer y mamau sy'n cael y llawdriniaeth am yr eildro yn uwch yng Nghymru nag yn unman arall ym Mhrydain ac roedd mamau dan 20 oed oedd yn cael y llawdriniaeth hefyd wedi codi yng Nghymru.

Babi
Doedd dim rheswm meddygol dros 7% o'r llawdriniaethau

Doedd dim rheswm meddygol dros 7% o'r llawdriniaethau ac mae yna ofid bod mamau yn dewis y dull hwn o esgor gan ei fod yn fwy cyfleus.

Ond mae meddygon yn poeni nad yw gwragedd yn ymwybodol o beryglon llawdriniaeth Caesarean.

Mae'n llawdriniaeth ddifrifol sy'n fwy peryglus nag esgor yn naturiol.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.