Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


Adroddiad Rebecca Jones, BBC Cymru
"Datgan ein dymuniad i sicrhau addysg Gymraeg i bawb"
 real 56k

Dydd Sadwrn, 13 Hydref, 2001, 15:54 GMT
RhAG yn trafod addysg Gymraeg
Ysgol
Testun trafod y gynhadledd yw 'Mae addysg Gymraeg yn agored i bawb'
Yng nghynhadledd mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg (RhAG), y neges oedd bod addysg Gymraeg i bawb.

Tra bod siaradwyr yn mynnu nad yw addysg Gymraeg yn elitaidd, roedd rhybudd gan un o aelodau'r Cynulliad Cenedlaethol nad oes modd i bob plentyn gael addysg Gymraeg ar hyn o bryd.

Neges Aelod y Cynulliad dros Ganol De Cymru, Owen John Thomas, oedd nad yw Addysg Gymraeg ar gael i bawb a hynny am nad yw'r ddarpariaeth ar hyn o bryd yn ddigonol.

Yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, fe dynnodd y Cadeirydd Pwyllgor Gwaith, Eifion Lloyd Jones, nyth gacwn wrth godi cwestiwn am gymhellion rhieni dros ddanfon eu plant i ysgolion Cymraeg.

Mathemateg a gwyddoniaeth drwy'r Gymraeg

Roedd dewis thema cynhadledd flynyddol RhAG eleni, yn rhannol o ganlyniad i'r sylwadau hynny.

Mereid Hopwood
Mae'r Prifardd Mererid Hopwood yn annerch Cynhadledd RhAG
Cafodd Dr Mererid Hopwood ei gwahodd i siarad oherwydd ei rôl yn y frwydr bleidiol i ddysgu Mathemateg a Gwyddoniaeth drwy'r Gymraeg.

Hi oedd enillydd y gadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, y ferch gyntaf i gipio'r wobr.

Cafodd y gynhadledd ei chynnal yng nghanolfan Ty Tawe ar Stryd Christina, Abertawe ddydd Sadwrn.

Testun trafod y dydd oedd: 'Mae addysg Gymraeg yn agored i bawb'.

Ymhlith y siaradwyr eraill roedd arbenigwyr ar addysg Gymraeg fel Dr Neville Daniel, pennaeth Ysgol Gyfun Gwyr, Dr Wyn Bellin o Brifysgol Caerdydd, a Meirion Prys Jones o Fwrdd yr Iaith Gymraeg.

Galw am addysg Gymraeg

Yn ogystal â thrafod pynciau'n ymwneud ag addysg Gymraeg fe fydd cyflwyniad yn y gynhadledd ar y cynllun i greu papur dyddiol Cymraeg.

Cyn y gynhadledd fe ddwedodd Heini Gruffudd, cadeirydd mudiad RhAG, "Er cystal y bo bwriadau'r Cynulliad i weld cymdeithas ddwyieithog, rhaid wrth ysgolion Cymraeg i wireddu'r breuddwyd hwn."

"Does dim dwywaith bod y galw gan rieni am addysg Gymraeg ar gyfer eu plant heb ei ddiwallu ac ysgolion Cymraeg yn orlawn ymhobman ac mae'r rhwydwaith o ysgolion Cymraeg ar draws Cymru yn fylchog ar ei orau."

"Ry'n ni am weld awdurdodau addysg yn cynllunio rhag blaen ar gyfer y galw, gan greu ysgolion Cymraeg gwirioneddol gymunedol," meddai.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.