Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle: 
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Mawrth, 18 Rhagfyr, 2001, 08:38 GMT
TRYCHINEB AMERICA
Ar 11 Medi 2001 fe ymosodwyd ar Ganolfan Masnach y Byd yn Efrog Newydd ac ar y Pentagon yn Washington gan derfysgwyr. Dyma'r ymosodiad terfysgol gwaetha yn hanes y wlad wrth i dros 6,000 o bobol gael eu lladd.

Am 0845 amser lleol (1245GMT) cafodd awyren Taith 11 American Airlines ei gyrru'n fwriadol gan derfysgwyr i mewn i dwr gogleddol Canolfan Masnach y Byd yn Efrog Newydd.

Deunaw munud yn ddiweddarach aeth awyren i'r twr deheuol.

Bron i 40 munud wedyn tarodd awyren arall adeilad y Pentagon yn Washington.

Ac o fewn 10 munud arall yr oedd y twr deheuol wedi dymchwel yn cael ei ddilyn gan y twr gogleddol.

Credir bod tua 7,000 wedi marw yn y tair ymosodiad.

Dyma sut y bu i BBC Cymru'r Byd ymdrin 'r drychineb:


RHYFEL YN ERBYN TERFYSGAETH

 • Rhyfel yn erbyn terfysgaeth - adroddiad arbennig


  NEWYDDION ERS 11 MEDI 2001

 • Y byd yn cofio'r erchyllterau

 • Coffu'r rhai o Brydain fu farw ar Fedi 11

 • America'n cofio'r ymosodiad fis yn l

 • Eisiau $54bn i ail adeiladu Efrog Newydd

 • Newyddiadurwr 'i'w rhyddhau'

 • Blair: Rhwyd yn cau am Bin Laden

 • Sharon yn gwylltio'r T Gwyn

 • Blair yn India ar l derbyn cefnogaeth Pacistan

 • Blair wedi cyrraedd Pacistan

 • Blair yn hedfan i Moscow

 • Rumsfeld yn dal ar daith ddiplomyddol

 • Blair yn annerch sesiwn brys o'r Senedd

 • America am gefnogaeth Dwyrain Canol

 • Mesurau i leihau trais yn erbyn Moslemiaid

 • Ymosodiad Israel yn bygwth ymgyrch gwrth-derfysgaeth

 • Dirwy am ddynwared awyren

 • 'Ildiwch Bin Laden neu wynebwch ryfel'

 • Paratoi at ryfel - neges Blair i'w gynhadledd

 • Prydain yn rhewi asedau terfysgwyr

 • America'n gwrthod datganiad y Taleban

 • Bin Laden 'yn cael ei warchod gan y Taleban'

 • Blair: Cysylltiad rhwng Bin Laden a'r ymosodiadau

 • Pryder am newyddiadurwraig yn Afghanistan

 • Cynhadledd Llafur: Mesurau llym mewn grym

 • Cyngor Diogelwch: Ergyd arall i derfysgwyr

 • Cymorth i ffoaduriaid Afghanistan

 • FBI yn apelio am gymorth ynglyn 'r herwgipwyr

 • Bush yn cyhoeddi mesurau diogelwch awyr

 • Terfysgaeth: Y Cabinet i dderbyn manylion

 • Cyhoeddi mesurau diogelwch awyr newydd

 • Terfysg: Arestio chwe aelod honedig yn Sbaen

 • Rhybudd America am ymosodiad hir

 • Paratoi at ymosodiadau cemegol

 • Bush yn rhewi asedau Bin Laden

 • Terfysg: 'Angen ymateb yn ofalus'

 • Ymosodiad ar America: Mwy o amser i holi tri

 • Gwasanaeth coffa wrth i fywyd fynd yn ei flaen

 • America'n codi sancsiynau ar Bacistan ac India

 • Ymosodiad ar America: Mwy o amser i holi tri

 • Pwysau byd eang yn ynysu'r Taleban

 • Ymosodiad ar America: Arestio bobol ym Mhrydain

 • Dal i wrthod rhyddhau Bin Laden

 • Bush yn annerch Cyngres America

 • Archesgob: Dim atal terfysgaeth wrth daro Afghanistan

 • Ymateb Ewrop i'r ymosodiadau milwrol

 • Irac: Gwlad sy'n ddraenen yn ystlys America

 • America'n gwrthod penderfyniad ar Bin Laden

 • America'n anfon awyrennau i'r Gwlff

 • Annog Bin Laden i adael o'i wirfodd

 • Taleban yn mynnu prawf am Bin Laden

 • America'n ceisio cefnogaeth ryngwladol

 • America'n cofio'r ymosodiad wythnos yn ddiweddarach

 • Taleban yn dileu penderfyniad

 • Mwslemiaid yn ymchwilio i ymosodiadau

 • Cysylltiad Abertawe gyda Osama Bin Laden

 • Aros am benderfyniad ynglyn Bin Laden

 • Tystiolaeth yn awgrymu mai Bin Laden sy'n gyfrifol

 • Cyfranddaliadau'n gostwng wrth i Wall Street ailagor

 • Pryder am dri o Gymru ar goll yn Efrog Newydd

 • Virgin Atlantic yn diswyddo 1,200

 • Cysylltiad Cymru 'r terfysgwyr

 • Trigolion Afghanistan yn ffoi

 • America i ladd terfysgwyr dramor?

 • Bush yn annog bobol i ddychwelyd i'w gwaith

 • Efrog Newydd: Dros 5,000 ar goll

 • Pryder am ddau o Gymru ar goll yn Efrog Newydd

 • Swyddog Bin Laden 'ar fin trefnu yng Nghymru'

 • Ymchwiliad terfysg: Arestio ail ddyn

 • Pacistan am drosglwyddo Bin Laden

 • Blair: 'Y byd gwr yn erbyn terfysgwyr'

 • Bush yn addo ymateb 'ysgubol, effeithiol'

 • Bush yn cynllunio ei ymateb milwrol

 • Pacistan yn cytuno helpu America

 • 'Rhaid i Afghanistan beidio llochesu bin Laden'

 • Merch o Abertawe ar goll yn Efrog Newydd

 • Blair i drafod yr ymosodiadau efo arweinwyr eraill

 • America'n galaru

 • America'n galw 50,000 o filwyr wrth gefn

 • Ymchwiliad terfysg: Arestio wyth

 • Tair munud o dawelwch drwy Gymru

 • Aelodau Seneddol mewn dadl brys

 • Y byd yn uno mewn galar

 • Ailddechrau hedfan i America

 • America: Adeiladau cyfagos yn simsanu

 • Sefyllfa teithiau awyr o Brydain

 • Pryder bod Cymry ymhlith y meirwon

 • '500 o Brydeinwyr wedi'u lladd yn America'

 • America: Parhau i chwilio'n y rwbel

 • Bron i 100 o Brydeinwyr wedi'u lladd yn America

 • FBI 'yn gwybod pwy oedd yr herwgipwyr'

 • Bush: Ymosodiad yn weithred o ryfel

 • America: Miloedd yn farw

 • Blair: Nifer o Brydeinwyr wedi'u lladd yn America

 • FBI ar drywydd Bin Laden

 • Gwr camera o Gymru'n gweld ymosodiadau Efrog Newydd

 • Timau achub yn chwilio drwy rwbel

 • Ailddechrau teithiau awyr

 • Cymru'n cydymdeimlo ag America

 • Blair yn cynnal cyfarfod diogelwch brys

 • Y cyrch: Ymateb y byd

 • Diogelwch: Effaith ar deithiau awyr


  STRAEON CEFNDIR

 • 'Terfysgwr mwyaf didostur y byd'

 • Drwy lens y camera - y byd yn cofio

 • Cyrch America: Mewn lluniau

 • Dyddiadur Trychineb

 • Ymosodiadau'r gorffennol ar America

 • Afghanistan: Hanes y wlad sy'n gartre i Bin Laden

 • Irac: Gwlad sy'n ddraenen yn ystlys America

 • Ymateb Ewrop i'r ymosodiadau milwrol

 • Cysylltiadau Rhyngrwyd:


  Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.