Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Llun, 1 Hydref, 2001, 11:08 GMT
Tân mewn tafarn ym Mhen Llưn
Mae'r heddlu a swyddogion o wasanaeth Tân Gogledd Cymru yn ceisio darganfod beth achosodd tân mewn tafarn ym Mhen Llưn.

Mae'r heddlu'n credu fod un person wedi marw ond mae'r adeilad mewn cyflwr rhy beryglus ar hyn o bryd i swyddogion tân allu mynd i mewn.

Cafodd y gwasanaeth tân alwad am ddau o'r gloch bore Llun gan berson lleol a welodd fflamau yn codi o dafarn Tu Hwnt i'r Afon yn Rhydyclafdy.

Daeth pedair injan dân yno ond erbyn iddyn nhw gyrraedd roedd y fflamau yn dod drwy'r to.

Doedd fawr ddim y gallan nhw ei wneud i achub rhan o'r adeilad.

Mae un rhan o'r dafarn wedi ei ddifrodi'n llwyr ac am rai oriau roedd cyflwr yr adeilad yn ei gwneud yn rhy beryglus i'r swyddogion tân allu mynd i mewn.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.