Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


John Meredith
Adroddiad John Meredith, BBC Cymru
"Brwdfrydedd yr ardal dros yr iaith"
 real 28k

John Meredith, Ysgol Dafydd Llwyd ar y diwrnod cynta
"Diwrnod cyffrous iawn"
 real 28k

Dydd Gwener, 28 Medi, 2001, 07:56 GMT
Agor ysgol Gymraeg newydd ym Mhowys
Athrawes mewn dosbarth
Ysgol Dafydd Llwyd ydy'r ysgol gynradd Gymraeg gynta yn Nyffryn Hafren
Cafodd ysgol gynradd benodedig Gymraeg newydd ei hagor ym Mhowys ddydd Gwener.

Sefydlir yr ysgol Gymraeg gynta yn Nyffryn Hafren yn sgil penderfyniad Pwyllgor Addysg Powys i agor ysgol gynradd yn Y Drenewydd.

Mae Ysgol Dafydd Llwyd yn ddatblygiad o'r uned / ffrwd Gymraeg a oedd yn Ysgol Hafren, un o ysgolion Saesneg y dref ers 1970.

Bob blwyddyn bu cynydd yn nifer disgyblion yr uned nes i Gyngor Sir Powys benderfynu sefydlu ysgol o dan eu cynllun addysg Gymraeg.

Mae'r ymgyrchwyr dros addysg Gymraeg yn y sir yn dathlu felly wrth i'r ysgol newydd gael ei hagor.

Fe fydd 120 o blant yn cychwyn yn yr ysgol ddydd Gwener.

'Iaith yn dychwelyd i Ogledd Powys'

Ond mae siom yn ardal y Trallwng wrth iddyn nhw fethu chael ysgol Gymraeg yn y dre.

Penri Roberts, enillydd y goron yn Eisteddfod Sir Ddinbych a'r Cyffuniau 2001
Penri Roberts ydy pennaeth Ysgol Dafydd Llwyd
Enillydd y Goron yn Eisteddfod Dinbych 2001, Penri Roberts, yw Pennaeth newydd yr ysgol.

Cyfansoddodd Mr Roberts o Lanidloes ddilyniant o gerddi am hanes plentyn yn gorfod dygymod rhieni anghytn.

"Mae'r iaith ar ei ffordd yn l i'r ardal ac mae sefydlu'r ysgol yma'n dangos hyn," meddai Mr Roberts.

Mae cefnogaeth frwd i'r ysgol gan bobol yr ardal ac er bod nifer o'r disgyblion yn dod o gartrefi di-Gymraeg, mae eu brwdfrydedd dros yr iaith yn glir.

Er bod cymaint o fewnfudwyr yn yr ardal, maen nhw am i'r plant ddysgu'r iaith.

Anelu'n uchel

Ond pwy oedd Dafydd Llwyd?

Y tu l i'r ysgol roedd cartref i Dafydd Llwyd ab Einion yn y 15ed ganrif.

Roedd yn dipyn o fardd ac yn noddwr bardd.

Yn l cerdd iddo gan Lewis Glyn Cothi , mae'n sn i 2,000 o bobol fynd yno yn ystod yr haf i ddathlu, barddoni a chwarae offerynnau.

Mae'n gyd-ddigwyddiad felly mai Prifardd ydy Pennaeth cyntaf yr ysgol newydd.

Llun o blant yn anelu'n uchel sy ar logo melyn a choch yr ysgol.

A'r gobaith ydy y bydd y disgyblion yn Ysgol Dafydd Llwyd yn anelu'n uchel hefyd yn eu gwaith.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.