Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


Dewi Llwyd ac Aled Huw BBC Cymru
"Mae'r heddlu'n ceisio darganfod os oes yna rai yn y stafell"
 real 56k

Dydd Mercher, 12 Medi, 2001, 16:01 GMT
FBI ar drywydd Bin Laden
Canolfan Masnach y Byd
Nid dyma'r tro cyntaf i eithafwyr ymosod ar Ganolfan Masnach y Byd
Mae'r FBI yn ceisio casglu gwybodaeth am yr ymosodiadau ar America ddydd Mawrth, gyda llawer o'r wybodaeth yn awgrymu bod gan Osama Bin Laden ran yn eu trefnu.

Mae swyddogion yn edrych ar dystiolaeth bod cefnogwyr Bin Laden yn gweithredu yn Broward County a Daytona Beach yn Fflorida.

Dywedodd y Seneddwr Gweriniaethol Orrin Hatch bod enw un cefnogwr posib wedi'i ddarganfod ar restr teithwyr un o'r awyrennau gafodd eu herwgipio.

Bin Laden
Mae America wedi cynnig gwobr am ddal Bin Laden
Mae adroddiad yn y Boston Herald yn dweud bod yr awdurdodau'n Massachusetts wedi nodi o leiaf bum dyn Arabaidd sy'n cael eu hamau o fod chysylltiad 'r ymosodiadau gychwynnodd o Faes Awyr Rhyngwladol Logan yn y ddinas.

Dywedir bod swyddogion wedi cael hyd i gar mewn garej efo llawlyfrau hedfan yn yr iaith Arabaidd ynddo.

Roedd dau o'r dynion, oedd phasports o'r Emiradau Arabaidd Unedig, yn frodyr ac roedd un ohonyn nhw'n beilot dan hyfforddiant.

Yn l y Boston Globe roedd bagiau un o'r dynion wedi dod yn l i'r maes awyr wedi iddyn nhw fynd ar daith anghywir.

Ynddyn nhw cafwyd hyd i gopi o'r Coran, fideo ar hedfan awyrennau masnachol a chyfrifannell gweithio allan faint o danwydd sy'n cael ei ddefnyddio.

Canolfan Masnach y Byd 1993
Cafodd cannoedd eu hanafu pan ymosodwyd ar Ganolfan Masnach y Byd y 1993
"Mae popeth yn cyfeirio at Osama Bin Laden," meddai'r Seneddwr Hatch.

Ychwanegodd bod gwasanaethau cudd America wedi bod yn gwrando ar sgyrsiau rhwng Bin Laden a'i gefnogwyr yn trafod yr ymosodiadau ac yn cydnabod bod y targedau wedi cael eu taro.

Ond mae arweinwyr y Taleban yn Affganistan - ble mae Bin Laden yn byw - yn gwadu bod ganddo ran yn yr ymosodiadau.

Yn 1998, wedi i America amau mai Bin Laden oedd y tu l i'r ymosodiadau ar lysgenhadaethau America yn Affrica, bu i'r Arlywydd Clinton orchymyn ymosodiadau ar ei wersylloedd yn Affganistan.

Ymosodwyd ar Ganolfan Fasnach y Byd hefyd yn 1993, pan ffrwydrodd bom yn y maes parcio o dan yr adeilad gan ladd chwech ac anafu cannoedd.

Cafodd offeiriad Mwslemaidd dall Sheikh Omar Abdul-Rahman ei garcharu yn 1995 am drefnu'r ymosodiad.

Ond yr amheuaeth cryf oedd mai Bin Laden oedd yn gyfrifol yn y pen draw.

Mae ei fudiad yn cydnabod yn agored mai ei fwriad ydy "lladd Americanwyr a'u cynghreiriaid, suful a milwrol" a bod hyn yn ddylestwydd ar bob Mwslim.