Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Mercher, 12 Medi, 2001, 12:44 GMT
Dyddiadur Trychineb
WTC
Yn ddiweddarach dymchwelodd y ddau dwr
BBC Cymru'r Byd sy'n olrhain y digwyddiadau erchyll a achosodd arswyd yn America.

Hwn yw'r dyddiadur trychineb, y digwyddiadau allweddol.

 • 0845 amser lleol (1245GMT) Taith 11 American Airlines yn taro twr gogleddol Canolfan Masnach y Byd yn Efrog Newydd. Roedd yr awyren wedi gadael Boston ac ar ei ffordd i Los Angeles. Roedd 92 o bobol ar ei bwrdd.

 • 0903 amser lleol Taith 175 United Airlines Flight yn taro twr deheuol y Ganolfan, gan achosi ffrwydriad anferth. Roedd yr awyren wedi gadael Boston ac ar ei ffordd i Los Angeles ac ar ei bwrdd roedd 65 o deithwyr ac aelodau criw.

 • 0910 amser lleol Yn Florida pan yw'r Arlywydd Bush yn darllen i blant mewn stafell ddosbarth daw ei bennaeth staff, Andrew Card, i sibrwd y newyddion.

 • 0920 amser lleol Yr FBI yn ymchwilio i adroddiadau fod awyrennau wedi eu cipio.

 • 0929 amser lleol Adroddiadau cynta fod pobol wedi marw ac wedi eu hanafu. Yn y Ganolfan mae mwy na 50,000 o bobol yn gweithio.

 • 0930 amser lleol Arlywydd George Bush yn datgan: "Mae hon yn drychineb genedlaethol."

 • 0940 amser lleol Taith 77 American Airlines gyda 64 ar ei bwrdd o Washington i Los Angeles yn taro'r Pentagon yn Washington. Wedi ffrwydriad mae rhan o un ochor yr adeilad yn dymchwel.

 • 0943 amser lleol Dywedodd llefarydd Teledu Abu Dhabi fod Ffrynt Ddemocrataidd er Rhyddhau Palesteina wedi hawlio cyfrifoldeb.

  Yn ddiweddarach, gwadodd prif swyddogion y Ffrynt eu bod yn gyfrifol amm y cyrch.

 • 0945 amser lleol Staff yn gadael y Ty Gwyn a'r Capitol yng nghanol mwy o fygythiadau.

 • 0950 amser lleol Pob maes awyr yn yr Unol Daleithiau'n cau.

 • 0958 amser lleol Negesydd yn Pennsylvania yn derbyn galwad oddi wrth deithiwr ar Daith 93 United Airlines sy'n dweud: "Maen nhw yn ein herwgipio ni! Maen nhw yn ein herwgipio ni!"

 • 1000 amser lleol Awyren Taith 93 United Airlines yn cwympo 80 milltir i'r de-ddwyrain o Pittsburgh.

  Roedd ar ei ffordd i San Francisco o Newark, New Jersey.

 • 0950 amser lleol Twr deheuol Canolfan Masnach y Byd yn dymchwel.

 • 1012 amser lleol Y Prif Weinidog Tony Blair yn dweud fod yr holl beth yn "ofnadwy ac yn ysgytwol".

 • 1025 amser lleol Adroddiadau fod bom car wedi ffrwydro tu allan i'r Adran Wladol yn Washington.

 • 1029 amser lleol Twr gogleddol Canolfan Masnach y Byd yn dymchwel.

 • 1239 amser lleol Bush yn addo y bydd yn chwilio am y rhai oedd yn gyfrifol ac yn eu cosbi.

 • 1320 amser lleol Bush yn gadael Canolfan Awyrlu Barksdale yn Louisiana ac yn hedfan i Ganolfan Awyrlu Omutt yn Nebraska.

 • 1344 amser lleol Dywedodd y Pentagon y byddai saith llong ar hyd arfordir y dwyrain i amddiffyn Efrog Newydd a Washington.

 • 1350 amser lleol Maer Washington Anthony Williams yn cyhoeddi stad o argyfwng.

 • 1400 amser lleol Mae pob marchnad stoc yn yr Unol Daleithiau'n cau.

 • 1448 amser lleol Cyhoeddodd Maer Efrog Newydd Rudy Giuliani y byddai nifer y meirw'n "anhygoel".

 • 1625 amser lleol Cyfnewidfa America, y Nasdaq, a Chyfnewidfa Stoc Efrog Newydd yn cyhoeddi y byddan nhw ar gau yn ystod dydd Mercher.

 • 1630 amser lleol Arlywydd Bush yn gadael Canolfan Awyrlu Omutt ar ei ffordd i Washington.

 • 1720 amser lleol Adeilad 47-llawr yn dymchwel ger Canolfan Masnach y Byd.

 • 2030 amser lleol Bush yn darlledu i bobol America. Mae'n awgrymu y bydd ymateb America'n gryf.