Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Mercher, 12 Medi, 2001, 10:11 GMT
Cyrch America: Mewn lluniau
Fe fydd yn cael ei gofio fel y bore ddaru arswyd daro calon America. Cafodd yr adeilad 110 llawr, Canolfan Masnach y Byd, ei daro gan ddwy awyren wrth i drigolion Efrog Newydd edrych ar y cyfan.

Tarodd trydedd awyren y Pentagon yn Washington gan achosi i'r adeilad, sy'n gartre i adran amddiffyn a'r adran gwasanaethau cudd, gael eu gwagio. Dyma luniau o'r diwrnod a synnodd y byd:

Y mwg yn dod o Ganolfan Masnach y Byd ar l i'r awyren gynta ffrwydro
Y mwg yn dod o Ganolfan Masnach y Byd ar l i'r awyren gynta ffrwydro

Ail awyren yn hedfan ger yr adeilad
Lai na 18 munud wedyn roedd awyren arall yn hedfan at y twr

Yr awyren yn hedfan i mewn i'r ail dwr
Yr awyren yn hedfan i mewn i'r ail dwr

Fe achosodd yr ail awyren ffrwydriad wrth daro'r ail adeilad
Achosodd yr ail awyren ffrwydriad wrth daro'r ail adeilad

Y Twr Deuheol yn dymchwel
Y Twr Deheuol yn dymchwel o dan gwmwl o fwg a gweddillion

Y mwg ar Ynys Manhattan
Y dymchwel yn tywyllu rhan helaeth o Ynys Manhattan

Y Twr Gorllewinol yn dymchwel
Fe wnaeth y twr arall y Twr Gorllewinol ddymchwel yn fuan wedyn

Ceisio dianc o'r llwch, y mwg a'r niwl
Y rhai oroesodd y ffrwydriad yn ceisio ffoi drwy'r niwl a'r mwg

Torf yn gwylio'r datblygiadau
Dros y bont o Manhattan, y dorf yn gwylio'n dawel

Bobol yn Eglwys Gatholig San Padrig
Pobol yn Eglwys Gatholig San Padrig yn gwylio'r Canolfan Fasnach yn dymchwel

Mwg dros Manhattan
Roedd y gwasanaethau brys wedi cyrraedd y safle cyn i'r ddau dwr ddymchwel i geisio cynorthwyo

Y Gwasanaethu brys
Roedd yr heddlu, gweithwyr tn ac ambiwlans ger y ganolfan pan ddymchwelodd y ddau dwr

Cafodd y Pentagon ei daro gan awyren fechan
Cafodd y Pentagon ei daro gan awyren fach funudau ar l ffrwydriad y Ganolfan Fasnach

George Bush
Roedd George Bush ar ymweliad ag ysgol yn Florida pan dderbyniodd y newyddion

Roedd y mwg i'w weld dros yr ardal gyfan
Roedd y mwg dros yr ardal gyfan