Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Iau, 6 Medi, 2001, 06:40 GMT
Y Gymru newydd a'r ddelwedd draddodiadol


Yn ei ail adroddiad o Galifornia mae Craig Duggan yn disgrifio ymdrechion y Bwrdd Croeso i farchnata Cymru i'r Americanwyr.

Fel Prif Weinidog Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Rhodri Morgan, mae Bwrdd Croeso Cymru wedi bod yn brysur yng Nghalifornia yn hyrwyddo Cymru.

Ond tra oedd Mr Morgan yn awyddus i drafod y Gymru newydd ers datganoli roedd y Bwrdd yn fodlon cyfeirio at y ddelwedd fwy traddodiadol, yr hanes, y diwylliant a'r croeso cynnes.

Roedd nod y ddau'n debyg sef denu diddordeb, ymwelwyr ac arian i Gymru.

Daeth y Bwrdd Croeso i San Francisco i wneud argraff ar newyddiadurwyr teithio'r ddinas.

Atyniadau San Francisco

Dewison nhw'r lleoliad iawn er mwyn gwneud hynny, llawr uchaf yr adeilad uchaf.

Pumdeg dau o loriau uwchben y stryd gwelir holl atyniadau San Francisco o hen adeilad Banc America.

Pont y Porth Aur yn y pellter i'r chwith, Ynys Alcatraz yng nghanol y bae o'ch blaen, a'r bont arall, y Bay Bridge, i'r dde.

Roedd hi fel petai San Francisco, a'i newyddiadurwyr, yn dweud wrth y Bwrdd Croeso "Wel dyma sy' gennym ni i'w cynnig, beth amdanoch chi?"

Roedd y Bwrdd yn barod am yr her.

Aethon nhw 'r newyddiadurwyr am ginio i lawr uchaf y ddinas, lleoliad y ffilm The Towering Inferno, er mwyn tanio'r diddordeb yng Nghymru.

Pa mor bwysig

Yn ystod y pryd siaradodd Philip Evans, Cadeirydd y Bwrdd Croeso, am ba mor bwysig y mae'r diwydiant twristiaeth yng Nghymru.Mae'n cyfrannu mwy at yr economi nac amaethyddiaeth a'r diwydiant adeiladu gyda'i gilydd.

Ond ar hyn o bryd mae 90% o'r farchnad yn dod o Gymru ac o wledydd eraill Prydain.

Mae'r Bwrdd Croeso am weld mwy yn dod i Gymru o dramor ac yn enwedig o ochr draw i Fr Iwerydd gan mai'r Unol Daleithiau yw marchnad dramor bwysica Cymru.

Er mwyn ceisio swyno'r newyddiadurwyr bu Mr Evans yn disgrifio Cymru fel gwlad sydd mwy o gestyll nac unrhyw wlad arall i'r filltir sgwr.

Mae'n wlad gyfoethog iawn o ran ei hanes, ei diwylliant, ei cherddoriaeth a'i thraddodiad, meddai.

Agwedd newydd

Dyma'r hyn y mae ymwelwyr o America am ei weld yng Nghymru, mae'n debyg.

Fawr o ddim yn newydd yn hyn, mae'n siwr, a doedd e ddim yn adlewyrchu syniadau Mr Morgan am Chymry ifanc sy'n edrych at y dyfodol.

Ond yna daeth agwedd newydd.

Cafodd Cymru ei disgrifio fel cynnyrch y mae'n rhaid ei farchnata.

A'i farchnata i'r safon uchaf posib, pum seren, y faner las, nid o safon uchel yn l safonau Prydain nac Ewrop ond ar lwyfan y byd.

Dyma'r unig beth fyddai'n denu'r Americanwyr.

Mae prosiect pum mlynedd ar y gweill er mwyn codi statws Cymru fel lleoliad i ymwelwyr o ledled y byd.

Yn slic

Roedd yr iaith yn slic wrth i Mr Evans herio'r newyddiadurwyr i'w gwestiynu yntau am yr hyn y gellir ei wneud yng Ngymru.

"Mae'r ateb yn gadarnhaol", meddai'r Bwrdd Croeso, "nawr beth yw'r cwestiwn?"

Roedd hi'n iaith yr oedd yr Americanwyr yn ei deall.

Wedi'r cinio roedd mwyafrif y newyddiadurwyr yn ddigon parod i ddweud eu bod yn hoff iawn o gyflwyniad y Bwrdd - mae'n siwr fod y pryd a'r golygfeydd hardd wedi helpu.

Ond roedd yr ymateb yn fwy na ffafriol.

A yw hyn yn golygu y gwelwn ni fwy o ymwelwyr o Galifornia yng Nghymru dros y blynyddoedd nesaf? Pwy a wyr.

Ond fy nghwestiwn i yw "A gawn ni dywydd fel yr un ym Mae San Francisco?"