Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Mercher, 8 Awst, 2001, 06:42 GMT
Bollywood yn dod i'r canolbarth
Bollywood
Bollywood ydy'r diwydiant ffilm mwyaf yn y byd
Mae cwmni o India'n dechrau ffilmio yng nghanolbarth Cymru'r wythnos yma.

Ymysg y llefydd fydd yn cael eu defnyddio ar gyfer y ffilm Maaine Dil Tujhko Diyaa (Rwyn Rhoi fy Nghalon i Ti) mae Castell Aberystwyth, Y Mwnt a Chwm Elan.

Mae'r criw yn dod yn syth i'r canolbarth ar l bod yn ffilmio'n Yr Aifft.

Mae denu'r cwmni i'r canolbarth yn bluen yn het Comisiwn Ffilm y Canolbarth a hynny wedi iddyn nhw ymweld ag India'r llynedd i geisio denu cwmnau i'r ardal.

Roedd Mike Wallwork, Comisiynydd Ffilm y Canolbarth, ymysg dirprwyaeth o naw Comisiwn Ffilm Prydain aeth i Bombay.

Cyfarfod y cynhyrchwyr

"Mi fu i ni ymweld stiwdios a setiau ffilm yno'n ogystal chyfarfod cynhyrchwyr," meddai.

"Cawson ni weld sut oedd Bollywood - sef yr enw a roddir ar ddiwydiant ffilm India - yn gweithio a sut y gallen ni eu helpu."

Bollywood ydy'r diwydiant ffilm mwyaf yn y byd, ac yn cynhyrchu dros 700 o ffilmiau bob blwyddyn.

"Mi rydyn ni'n gobeithio mai hwn fydd y cyntaf o nifer o ffilmiau i gael ei saethu yma," ychwanegodd Mr Wallwork.

Yn ddiweddar bu cwmni o India'n ffilmio'n ardal Caernarfon a'r gobaith ydy y bydd Cymru'n dod yn fan poblgaidd i wneuthurwyr ffilm India.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.