Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Sul, 12 Awst, 2001, 16:12 GMT
Eisteddfod Dinbych 2001
Yn Ninbych y cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol gyntaf y fileniwm newydd yn y gogledd.

Mae hon yn ardal hanesyddol gyda Dinbych yn brif dref ardal amaethyddol Dyffryn Clwyd.

A chan bod cysgod y clwy traed a genau'n drwm ar ardaloedd o'r fath ers rhai misoedd bu pryder yngln ellid cynnal yr Eisteddfod eleni, yn arbennig wedi'r penderfyniad i beidio cynnal Eisteddfod yr Urdd a Sioe Amaethyddol Llanelwedd.

Ond y penderfyniad oedd y dylid cynnal Eisteddfod 2001 yn Ninbych a'r Cyffuniau a bu BBC Cymru'r Byd yn adlewyrchu bwrlwm y brifwyl i gynulleidfa dros y byd i gyd.


NEWYDDION:

 • Steddfod yn ffarwelio Dinbych

 • Rhybudd Llywydd ynglyn derbyn y di-Gymraeg

 • Merch yn ennill Y Gadair am y tro cyntaf

  Mererid Hopwood - y ferch gynta erioed i ennill Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol
  Mererid Hopwood yn creu hanes yn Ninbych

 • Cymuned yn taflu arwyddion tai

 • Robyn Lwis ydy'r Archdderwydd newydd

 • Dwy rali o blaid yr iaith ar faes y Steddfod

 • Gall y Gymraeg roi Cymru ar y blaen yn Ewrop

 • Steddfod: CND yn paentio sloganau

 • Gwr o Wrecsam yn Ddysgwr y Flwyddyn

 • 'Dyddiadur galar' yn ennill y Fedal Ryddiaeth

  Elfyn Pritchard
  Elfyn Pritchard, enillydd y fedal ryddiaith

 • Dim pafiliwn newydd am y tro er gwaetha swn y glaw

 • Cyhoeddi casgliad o lythyrau'n cefnogi Seimon Glyn

 • Medal Syr T H i Catherine Watkin

 • Glaw a gwobr i gerddor

 • Cymuned: Galw ar sefydliadau i adael y ddinas

 • Tri chwmni Cymreig yn mentro tua'r brig

 • Prifathro ysgol Gymraeg newydd yn ennill Y Goron
  Penri Roberts
  Penri Roberts, enillydd y goron

 • Beirniadu trefniadau clwy'r Steddfod

 • Cadeirydd y Steddfod yn ceryddu'r cyfryngau

 • 5,000 yn llai yn yr Eisteddfod ddydd Sadwrn

 • Rheolau diheintio llym yn y Steddfod

 • Beirniadu'r Steddfod am ddifyg sylw i'r ddrama

  Yr Archdderwydd Meirion
  Yr Archdderwydd Meirion

 • Dinbych a'r cyffiniau'n croesawu'r Steddfod

 • Cyn AS yn Lywydd y Dydd yn Steddfod Dinbych

 • Bwyd Cymreig ar werth yn y Brifwyl

 • Gwobrwyo cwmnau sy'n defnyddio'r Gymraeg

 • Brynle: 'Gwirion bost' i gynnal yr Eisteddfod

 • Tair cadair Steddfod yn Ninbych

 • Eisteddfod Genedlaethol Dinbych i fynd ymlaen


  CEFNDIR:

 • Gwyl sy'n unigryw i Gymru

 • Cwmwl y clwy a chodi arian

 • Y clwy, y cr a'r parsel coll

 • Y rhai a urddir i'r Orsedd eleni


  Bydd gweithgareddau'r Pafiliwn i'w clywed drwy'r dydd ar Radio Cymru a Chymru'r Byd. • Straeon, adolygiadau a lluniau o Steddfod 2001

  Cysylltiadau Rhyngrwyd:


  Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.