Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


Iolo ap Dafydd
Alun Rhys yn holi Iolo ap Dafydd, BBC Cymru
"Ddim am gael trydydd diwrnod o drais"
 real 28k

Adroddiad Iolo ap Dafydd, Gohebydd Ewrop BBC Cymru
"Canol y ddinas fel maes rhyfel"
 real 56k

Adroddiad Iolo ap Dafydd, Gohebydd Ewrop BBC Cymru
"Cael ei saethu yn ei wyneb"
 real 28k

Dydd Sul, 22 Gorffenaf, 2001, 13:03 GMT
G8: Cynhadledd yn dod i ben
Genoa
Mae'r trais yn parhau ar strydoedd Genoa yn Yr Eidal
Daeth cynhadledd yr G8 i ben gydag addewid y bydd holl wledydd y byd yn elwa o gyfalafiaeth.

Ond mae'r datganiad drafft hefyd yn dangos na fu i gynrychiolwyr y gwledydd hynny ddatrys yr anghydfod rhwng America a gweddill y gymuned rhywngwladol ar yr amgylchedd.

Yn ystod y ddeuddydd diwethaf gwelwyd trais ar y strydoedd gan brotestwyr gwrth gyfalafiaeth.

Nos Sadwrn fe ddaeth yr heddlu o hyd i fariau haearn, batiau pÍl-fas a brics yn dilyn cyrchoedd ar ddau adeilad yn y ddinas.

Strydoedd Genoa
Bu'n rhaid defnyddio nwy dagrau i reoli'r protestwyr
Roedd yr adeiladau yn cael eu defnyddio gan rai o'r protestwyr.

Yn ystod y cyrch ar yr adeiladau cafodd tua o 40 o bobol eu hanafu wrth i'r heddlu wthio'u hunain drwy'r swyddfeydd.

Gobaith yr heddlu oedd i gael gwared ag unrhwy bosibilrwydd o drais ar y trydydd dydd o drafod.

Mae tua 100 o bobol yn cael eu holi gan y llys.

Mae'r ymgyrchwyr wedi cyhuddo'r heddlu o fod yn rhy law drwm.

Yn ystod dydd Sadwrn gwelwyd tua 2,000 o brotestwyr yn taflu poteli a cherrig.

Cafodd adeiladau a cheir eu llosgi a 150 o bobol eu hanafu.

Ond yn wahanol i ddydd Gwener chafodd neb eu lladd.

Roedd yr arweinwyr y gwledydd wedi dweud y byddai'r trafodaethau yn parhau er gwaetha'r trais oedd yn y ddinas.

Ymchwiliad barwnwrol

Yn y cyfamser mae ymchwiliad barnwrol wedi cychwyn i farwolaeth protestiwr gwrth-gyfalafiaeth yn y ddinas ddydd Gwener.

Mi allai'r plismon, saethodd yr Eidalwr, Carlo Giuliani, 23 oed, yn farw ddydd Gwener, gael ei gyhuddo o lofruddiaeth.

Carlo Giulainai
Cafodd Carlo Giuliani ei saethu gan blisman ddydd Gwener
Fe wnaeth yr arweinyddion gondemnio'r trais gan y lleiafrif o'r miloedd o brotestwyr sydd yn y ddinas.

Yn y datganiad dywedodd yr arweinwyr bod gan bobol hawl i brotestio yn heddychlon ond fe ychwanegwyd ei fod yn bwysig bod arweinwyr etholedig sy'n cynrychioli miloedd o bobol yn cael cyfarfod i drafod broblemau cyffelyb.

Mae Prif Weinidog Canada, Jean Chretien, yn ail ystyried cynnal cyfarfod yr G8 y flwyddyn nesaf yn ei wlad yn dilyn y trais yn Yr Eidal.

Dywedodd y byddai rhaid i newidiadau gael eu gwneud cyn y gynhadledd flwyddyn nesaf.

"Rhaid i ni leihau nifer y cynrychiolwyr a chael cyfarfodydd llai ffurfiol.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.