Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
Etholiad 2001 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Sadwrn, 16 Mehefin, 2001, 11:59 GMT
Caerdydd yn ystyried tacsis di-yrrwr
ULTra
Dyma fydd tacsis y dyfodol
Mae Cyngor Caerdydd yn ystyried defnyddio sustem ULTra, sef tacsi personol awtomatig nag oes angen gyrrwr.

Mae'r teithiwr yn defnyddio cerdyn clyfar (smart card) ger y safle tacsi sy'n rhoi gwybod i ble mae o eisiau i'r tacsi fynd.

Mae'r tacsi'n mynd ar hyd ei ffordd arbennig ei hun a gall taith fod dair gwaith yn gyflymach nag mewn tacsis cyffredin.

Yna mae'r tacsi'n dilyn ei lwybr ei hun yn l i ble cychwynnodd o.

Ychydig iawn o ynni mae'r tacsis yma'n ei ddefnyddio ac ychydig iawn o ddrwg i'r amgylchedd maen nhw'n ei wneud wrth deithio yn ogystal ag wrth gael eu cynhyrchu.

Derbyn cymeradwyaeth

Mae ULTra eisoes wedi derbyn cymeradwyaeth a chefnogaeth ariannol gan Adran Diwydiant a Masnach ac Adran yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth.

Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn ystyried y sustem fel rhan hanfodol o'i strategaeth drafnidiaeth integredig.

A'r gobaith ydy y bydd y sustem yma'n cael ei defnyddio o 2003 ymlaen.

Grwp Trafnidiaeth Flaengar Prifysgol Bryste ddatblygod y syniad.

"Mi rydyn ni wedi ffurfio cwmni masnachol rwan ac yn cydweithio phartneriaid rhyngwladol i ddatblygu sustemau trafnidiaeth effeithiol a chynaladwy," medd Yr Athro Martin Lowson arweiniodd y tm yn y Brifysgol.