Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
Etholiad 2001 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


Peter Law, Aelod Cynulliad
"Does dim cwmniau ar gael i ddod yma"
 real 28k

Eifion Lloyd Davies sy'n byw ym Mrynmawr
"O ran hanes mae'r ffatri'n bwysig iawn"
 real 28k

Dydd Mawrth, 12 Mehefin, 2001, 07:16 GMT
Protestio'n erbyn dymchwel ffatri Brynmawr
Mae'r protestwyr yn honni bod y ffatri o ddiddordeb hanesyddol
Mae'r protestwyr yn honni bod y ffatri o ddiddordeb hanesyddol
Mae rhai o drigolion Brynmawr wedi bod yn protestio y tu allan i hen ffatri yn y dref sydd i fod i gael ei dymchwel.

Fe fu 20 o bobol yr ardal nad ydyn nhw am weld y ffatri'n cael ei dymchwel yn protestio ar y safle nos Lun.

Mae Cyngor Blaenau Gwent wedi cydsynio i gynllun gwerth dros £30m i drawsnewid safle hen ffatri Dunlop Semtex yn ddatblygiad fyddai'n cynnwys tai a chyfleusterau hamdden.

Mae'r cyngor yn gobeithio y bydd y prosiect yn creu tua 475 o swyddi.

Ond mae'r protestwyr yn dweud bod y ffatri o ddiddordeb hanesyddol.

Maen nhw'n credu y gallai'r safle fod yn atyniad i dwristiaid ac y gallai elwa o'r penderfyniad a wnaethpwyd y llynedd i roi Statws Etifeddiaeth y Byd i Flaenafon.

Mae'r ffatri wedi bod yn wag ers bron i 20 mlynedd
Mae'r ffatri wedi bod yn wag ers bron i 20 mlynedd
Bu ffatri Dunlop Semtex yn cynhyrchu deunydd rwber o ddechrau'r 1950au tan 1984.

Mae nifer yn credu bod cyflwr gwael yr adeilad wedi rhwystro ymdrech yr ardal i ddenu datblygwyr i'r dref.

Ddiwedd y llynedd, cafodd cynllun ei gyhoeddi ar y cyd gan Gyngor Blaenau Gwent, Awdurdod Datblygu Cymru a chwmni datblygwyr i ddymchwel yr adeilad, a chodi tai, cyfleusterau hamdden a siopau ar y safle.

Byddai'n creu tipyn o swyddi sydd yn bwysig gan fod dros 600 o swyddi wedi'u colli ym Mlaenau Gwent y llynedd.

Mae wedi derbyn cefnogaeth yr aelod lleol yn y Cynulliad, Peter Law.

Cadw

Roedd y protestwyr fu'r tu allan i'r safle nos Lun yn bendant y dylid cadw'r adeilad.

Yn eu barn nhw fe fyddai modd troi'r safle yn atyniad i ymwelwyr.

Ond mae Peter Law yn mynnu mai ailddatblygu'r safle yw'r unig ateb i economi Blaenau Gwent.

Mae cynghorwyr Blaenau Gwent eisoes wedi rhoi caniatād cynllunio i'r datblygiad, ond mae'r protestwyr yn ffyddiog o hyd bod modd achub hen ffatri Dunlop Semtex.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.